Omgevings(wet)wandeling Terschelling

Nieuwsbericht

Omgevings(wet)wandeling Terschelling

Gepubliceerd op: 14 mei 2019- Laatste update: 14 mei 2019 15:17 uur

Over 2 jaar (1 januari 2021) treedt de Omgevingswet in werking. Bij Rijkswaterstaat zijn we daar op verschillende manieren al druk mee bezig.

De haven bij Terschelling

Want de Omgevingswet is niet alleen een papieren exercitie om 26 wetten terug te brengen naar 1 wet over de leefomgeving. Nee, het betekent ook werken volgens de uitgangspunten van de wet: samenwerken, vertrouwen, inzien van elkaars belangen, participatie, sneller en beter. Om deze uitgangspunten van de Omgevingswet in de praktijk te brengen voor de Wadden, heeft Rijkswaterstaat samen met het Wetterskip en de gemeente Terschelling een Omgevingswandeling georganiseerd op Terschelling. Ook Staatsbosbeheer, de provincie Fryslân, gemeente Vlieland en gemeente Ameland waren hierbij aanwezig.

Verschillende belangen lokale overheden Terschelling

Het gezelschap bezocht het gebied De Dellewal op Terschelling. Na een kennismaking gingen de wandelschoenen aan voor een wandeling in het gebied. Op 5 verschillende locaties gaven overheden een toelichting over de gebiedsontwikkelingen: van verkeers- en waterveiligheid, tot aan natuur en recreatie. In de middag hebben de deelnemers verder gediscussieerd over deze thema’s.

Doel was om elkaar te ontmoeten, elkaars bevoegdheden te kennen en de samenwerking te bevorderen, met het oog op de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet. Een zeer geslaagde dag, volgens de deelnemers. Het meer bewust worden van de wet en wat dit gaat betekenen in de praktijk, werden als belangrijke leerpunten genoemd. Rijkswaterstaat en de verschillende partners gaan kijken naar de mogelijkheden voor een vervolg.

Onderliggende pagina's