A10: nachtafsluitingen Tweede Coentunnel voor hitteproeven beton; 20 mei-4 juli 2019

Werkzaamheden

A10: nachtafsluitingen Tweede Coentunnel voor hitteproeven beton; 20 mei-4 juli 2019

Gepubliceerd op: 16 mei 2019- Laatste update: 28 mei 2019 09:53 uur

Rijkswaterstaat voert tussen 20 mei en 4 juli 2019 in de avond en nacht hitteproeven uit in de Tweede Coentunnel in Amsterdam. Om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen zijn de proeven ’s avonds en ‘s nachts, overdag zijn de tunnelbuizen gewoon open.

Afsluitingen Coentunnel snelweg A10

Om deze proeven veilig te kunnen doen, is er een aantal afsluitingen gepland vanaf maandag 20 mei 2019. De proeven vinden plaats in de weken 21, 22, 25 en 27 en worden uitgevoerd in de tunnelbuizen van Amsterdam naar Zaanstad.

 • Week 21: 20 mei – 23 mei, 21.00 tot 05.00 uur
  Geen verkeer van A10 West naar Zaandam én A10 Noord. Omrijden via A10 Oost (Zeeburgertunnel).
 • Week 22: 27 mei – 30 mei, 21.00 tot 05.00 uur
  Geen verkeer van A10 West naar Zaandam én A10 Noord. Omrijden via A10 Oost (Zeeburgertunnel). Let op: in verband met de OV-staking kan het verkeer op 28 mei, vanaf 21.00 uur, toch deels gebruik maken van de Tweede Coentunnel. De geplande werkzaamheden blijven beperkt tot één tunnelbuis. De wisselbuis is beschikbaar voor verkeer van A10 West richting knooppunt Zaandam. Verkeer van A10 West richting A10 Noord moet omrijden via knooppunt Zaandam en rekening houden met extra reistijd. Verkeer richting Amsterdam heeft geen last van de werkzaamheden.
 • Week 25: 17 juni + 18 juni, 23.00 tot 05.00 uur
  Geen verkeer van A10 West naar A10 Noord. Het verkeer richting Amsterdam-Noord wordt tijdens de afsluiting door de wisselbuis geleid en moet draaien bij afrit 3 (Westzaan) op de snelweg A8.
 • Week 27: 1 juli – 4 juli, 21.00 tot 05.00 uur
  Geen verkeer van A10 West naar Zaandam én A10 Noord. Omrijden via A10 Oost (Zeeburgertunnel)

Advies aan weggebruikers

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van de pagina Geplande wegwerkzaamheden en de borden te volgen die de omleidingsroutes aangegeven. De extra reistijd bedraagt maximaal 20 minuten.

Aanleiding proeven Coentunnel

Aanleiding voor de proeven is onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat van medio 2017. Uit dit onderzoek bleek dat bij een viertal rijkstunnels die na 2008 zijn opgeleverd – in geval van een extreem grote brand (van een omvang die zich in Nederland nog nooit heeft voorgedaan) – er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van beton.

De tunnels zijn veilig te gebruiken voor weggebruikers. Dat is vastgesteld op basis van analyses, advies van onafhankelijke deskundigen en overleg met betrokken hulpdiensten. In Nederland worden strenge eisen gesteld aan brandveiligheid.

Naast veiligheid, hebben eisen die aan tunnels worden gesteld ook betrekking op de economische waarde. Voor de bereikbaarheid in de regio is het van belang dat een tunnel na een grote brand te herstellen is en binnen afzienbare termijn weer beschikbaar is voor het verkeer. Door de verminderde brandwerendheid is dit voor deze vier tunnels nu onvoldoende het geval.

Met de uitkomsten van de hitteproeven die nu worden gedaan, wordt een plan gemaakt om de tunnel hier weer aan te laten voldoen. Dit gebeurt door het aanbrengen van hittewerende platen op het beton. De hitteproeven moeten bijvoorbeeld aantonen hoe dik de platen moeten zijn.

Meer informatie over brandwerendheid beton in tunnels

Wilt u meer informatie over brandwerendheid beton in tunnels? Kijk dan op de pagina Brandwerendheid beton in tunnels.

Onderliggende pagina's