N3 vijf weekenden in mei-juni 2019 deels afgesloten

Werkzaamheden

N3 vijf weekenden in mei-juni 2019 deels afgesloten

Gepubliceerd op: 02 mei 2019- Laatste update: 02 mei 2019 12:29 uur

Rijkswaterstaat voert vanaf begin mei tot en met medio juni 2019 vijf weekenden lang werkzaamheden uit voor de aanleg van de nieuwe aansluiting van de N3 op de A16.

De autoweg N3 bij Dordrecht

Het betreft vooral heiwerkzaamheden en het vervangen van het asfalt op de kruispunten van de aansluiting en op de autoweg N3 tot aan de Laan der Verenigde Naties. Hiervoor wordt telkens een deel van de N3 afgesloten. Vanaf vrijdag 7 juni 22.00 uur tot dinsdag 11 juni 05.00 uur (pinksterweekeinde) is het kruispunt A16/N3 compleet afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 15 minuten extra reistijd.

Weekendafsluitingen autoweg N3

De weekendafsluitingen van de autoweg N3 zijn als volgt:

  • Vrijdag 3 mei 22.00 uur tot maandag 6 mei 05.00 uur: N3 vanaf Laan der Verenigde Naties tot Rijksstraatweg in de richting van Papendrecht naar ’s-Gravendeel
  • Vrijdag 10 mei 22.00 uur tot maandag 13 mei 05.00 uur: N3 richting Papendrecht tussen Rijksstraatweg en Laan der Verenigde Naties
  • Vrijdag 17 mei 22.00 uur tot maandag 20 mei 05.00 uur: N3 vanaf Laan der Verenigde Naties tot Rijksstraatweg in de richting van Papendrecht naar ’s-Gravendeel
  • Vrijdag 24 mei 22.00 uur tot maandag 27 mei 05.00 uur: N3 richting Papendrecht vanaf de Rijksstraatweg tot Laan der Verenigde Naties
  • Vrijdag 7 juni 22.00 uur tot dinsdag 11 juni 05.00 uur (pinksterweekend): gehele aansluiting A16/N3 beide kanten op tussen Laan der Verenigde Naties en de Rijksstraatweg

Omleidingen weekendafsluitingen N3

De omleidingen staan aangegeven via borden langs de weg. De omleidingsroutes zijn ook te vinden op de pagina hinder en maatregelen A16/N3: vernieuwen aansluiting.

Verwachte hinder weekendafsluitingen N3

In totaal zijn er tien weekendafsluitingen gepland tot en met 8 september 2019 voor de aanleg van de nieuwe aansluiting. Weggebruikers moeten de komende maanden extra opletten ter hoogte van de Rijksstraatweg en de op- en afritten van de snelweg A16 op de N3, want na elke weekendafsluiting wijzigt de verkeerssituatie ter plekke. Vooral werknemers op de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en III zullen in de ochtend- en avondspits veel hinder ervaren van de werkzaamheden.

Rijkswaterstaat doet er samen met de aannemer Boskalis en de gemeente Dordrecht alles aan om de hinder te beperken. In korte tijd wordt zoveel mogelijk werk tegelijk uitgevoerd in de weekenden en vakantieperiodes. Vooraf bepalen we de beste omleidingsroutes en zorgen we voor duidelijke borden langs de weg. We monitoren de drukte om waar nodig extra maatregelen te nemen. 

Dat neemt niet weg dat hinder onvermijdelijk is. We adviseren werknemers op de bedrijventerreinen om zich vooraf goed te informeren en de komende maanden tot begin september zoveel mogelijk buiten de spits te reizen maar op andere tijden of niet met de auto te reizen en wanneer mogelijk met het openbaar vervoer, fiets etc. Actuele informatie over de afsluitingen is te vinden op de projectpagina N3/A15/A16: aanpak Drechtsteden.

Verbetering bereikbaarheid regio Drechtsteden

Er rijdt veel verkeer op de aansluiting tussen de A16 en de N3. Hierdoor ontstaan in de spits regelmatig files. Het project vernieuwen aansluiting A16/N3 draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid van de bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever en zorgt voor een goede verkeersafwikkeling van en naar Papendrecht en de Hoeksche Waard. In augustus wanneer de kwart klaverbladlus richting Breda in gebruik is genomen, stroomt het verkeer al wat beter door. Het totale effect van de aansluiting is echter pas zichtbaar in juli 2020 wanneer ook de nieuwe parallelbaan open gaat voor het verkeer. 

Dit is het eerste project in een reeks van infrastructurele projecten in de regio Drechtsteden. Zo verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de Drechtsteden. Daarnaast zorgen we door groot onderhoud van de N3 en diverse bruggen en tunnels binnen de Drechtsteden voor veilige en betrouwbare wegen.

Meer informatie weekendafsluitingen

Rijkswaterstaat bericht steeds enkele weken voor een weekendafsluiting over de omleidingsroutes en de verkeershinder die daarbij kan ontstaan. Zie hiervoor de hinderpagina van projectpagina A16/N3: vernieuwen aansluiting. Bekijk voor u op weg gaat de website Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Meer informatie over groot onderhoud vindt u op de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland.

Onderliggende pagina's