Elster Buitenwaard: een prachtig nieuw leefgebied voor vissen en insecten

Nieuwsbericht

Elster Buitenwaard: een prachtig nieuw leefgebied voor vissen en insecten

Gepubliceerd op: 23 mei 2019- Laatste update: 23 mei 2019 14:05 uur

De Elster Buitenwaard wordt alleen maar mooier. Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht realiseren samen een natuurgebied met bloemrijke graslanden, geulen, moeraszones en natuurvriendelijke oevers. Goed voor planten, vissen en insecten. Dit is een van de projecten uit de jaarrapportage Kaderrichtlijn Water 2018.

Open Uiterwaard

Maar wat gaat er dan precies gebeuren? Jeroen Bloemberg, projectleider bij de provincie Utrecht en Gerwin Verdoold, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, vertellen dat de Elster Buitenwaard een open uiterwaard is en blijft. ‘Een groot deel van het werk bestaat uit het afgraven van de voedselrijke bovengrond. Hierdoor ontstaan bloemrijke graslanden. Deze bonte weiden zijn zeldzaam geworden, ook in het rivierengebied. Daarom hopen we dat allerlei vogelsoorten hier in de toekomst een broed- en foerageergebied gaan vinden.’ De Elster Buitenwaard wordt zo alleen maar mooier en dat is het directe gevolg van de goede samenwerking bij dit project, waarvan de provincie Utrecht de trekker is.

Verbetering ecologische waterkwaliteit

Als beheerder van de rijkswateren zet Rijkswaterstaat zich in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. We zorgen in uiteenlopende projecten voor een meer natuurlijke inrichting van rivieren, beken, meren en overgangs- en kustwateren. Hierbij is samenwerking met andere natuurbeherende organisaties en overheden essentieel zodat maatregelen in samenhang met andere projecten in de omgeving vorm gegeven kunnen worden.

In de jaarrapportage Kaderrichtlijn Water 2018 lees je verder over de Elster Buitenwaard en andere samenwerkingsprojecten om de ecologische waterkwaliteit van onze rijkswateren te verbeteren.

Onderliggende pagina's