Duurzaamheidsverslag 2018: Goed op weg

Nieuwsbericht

Duurzaamheidsverslag 2018: Goed op weg

Gepubliceerd op: 16 mei 2019- Laatste update: 16 mei 2019 17:17 uur

Het eerste Circulair Viaduct in Nederland, het ‘zonnegeluidsscherm’ Solar Highways langs de A50, het pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijks(waterstaat)gronden, en het duurzaam inkopen bij Grond- Weg- en Waterbouwprojecten.

Duurzaamheidsverslag Rijkswaterstaat 2018

Het zijn enkele voorbeelden uit het Duurzaamheidsverslag 2018 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarin we laten zien dat we ook in 2018 hebben meegewerkt aan een duurzaam Nederland.

Ieder jaar stelt het ministerie een duurzaamheidsverslag op. Het geeft een beeld van onder meer het eigen energieverbruik, besparingen en de inkoop van duurzaam geproduceerde producten en diensten. Het beschrijft de maatregelen en de inspanning die het laatste jaar zijn genomen door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en daarnaast Rijkswaterstaat, het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Emissie Autoriteit en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling.

Resultaten op het gebied van duurzaamheid

Rijkswaterstaat is trots op de resultaten die we al hebben bereikt. Onze eigen CO2-uitstoot is opnieuw gedaald met 3% ten opzichte van vorig jaar en we hebben trede 4 gehaald op de CO2-prestatieladder. Dit zijn goede stappen op weg naar de duurzaamheidsdoelen die we ons hebben gesteld. Duurzaamheid is een vast onderdeel in ons handelen, en we houden rekening met de eindigheid van natuurlijke hulpbronnen en de effecten van onze taken op het klimaat. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat richt Rijkswaterstaat zich op drie duurzaamheidsambities:

  • in 2030 werken onze infrastructuurnetwerken energieneutraal,
  • in 2030 werken we circulair en gebruiken we 50% minder primaire grondstoffen,
  • we werken aan duurzame gebiedsontwikkeling.

Zo bouwt Rijkswaterstaat duurzaam aan een schoon, natuurlijk en leefbaar ingericht land voor de huidige en volgende generaties. Dat doen we onder andere met vernieuwende oplossingen en door intensief samen te werken met andere partijen.

Meer over duurzame bedrijfsvoering door Rijkswaterstaat

Duurzaamheid is het nieuwe normaal, ook in onze bedrijfsvoering. In de bedrijfsvoering gebruiken we onze inkoopkracht om duurzaamheid te bevorderen, vergroten we de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en stimuleren we innovatie. Zo willen we in de toekomst volledig duurzaam werken.

Wilt u meer weten over hoe het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat op weg zijn naar duurzaamheid? Alle resultaten uit 2018 leest u in het Duurzaamheidsverslag 2018.

Onderliggende pagina's