Droogteseizoen verloopt iets droger dan normaal

Nieuwsbericht

Droogteseizoen verloopt iets droger dan normaal

Gepubliceerd op: 08 mei 2019- Laatste update: 08 mei 2019 11:45 uur

Eind april en begin mei 2019 waren de neerslaghoeveelheden en de waterafvoer wat lager dan normaal, maar niet uitzonderlijk laag. Voor de komende periode is er voldoende water om aan de watervraag te voldoen. De huidige situatie zorgt niet voor een verbetering van de grondwaterstanden in bepaalde regio’s.

Waar de grondwaterstand nog onvoldoende hersteld is, houden Rijkswaterstaat en de waterschappen water zoveel mogelijk vast. In het IJsselmeer wordt ook extra water vastgehouden. Er zijn enkele meldingen van blauwalgen en op sommige plekken geldt een negatief zwemadvies.

Droogtemonitor en LCW

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van daadwerkelijke droogte verschijnt de droogtemonitor elke twee weken of vaker als dat nodig is.

Dagelijkse monitoring droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is.

Onderliggende pagina's