‘Dat er niets ernstigs gebeurt, daar doen we alles aan’

Interview

'Dat er niets ernstigs gebeurt, daar doen we alles aan'

Gepubliceerd op: 06 mei 2019- Laatste update: 06 mei 2019 09:35 uur

Hoe voeren we de renovatie van de Waalbrug veilig uit? Daarover gaat manager integrale veiligheid Ronald Overeem van Team Waalbrug. ‘Stel dat een medewerker die op grote hoogte werkt, valt. Dan valt hij 2 m en blijft hangen in zijn harnas en tuigje. Hoe krijgen we deze collega weer omhoog?’

Foto: © William Moore Fotografie

Veilig werken aan de Waalbrug

Integraal veilig werken aan de renovatie van de Waalbrug behelst veel. Van veiligheid voor de medewerkers tot veiligheid voor weggebruikers, omgeving en andere betrokkenen. Denk aan voetgangers, fietsers, automobilisten, bewoners, hulpdiensten en scheepvaart. 'Ook constructieve veiligheid is een belangrijk onderdeel', zegt Overeem. 'Tijdens het werk hangen er steigers aan de brug, rijdt er groot materieel over de brug en halen we grote stukken wegdek weg. Hoe belasten we dan de brug? Waar ontstaan de zwakke plekken? Daar kijken en plannen we natuurlijk zo veel mogelijk op vooruit. En natuurlijk monitoren we ook tijdens het werk continu.'

Geen kantoorbaan

Als manager integrale veiligheid heeft Overeem de taak om veiligheid rondom alle thema’s te waarborgen. Samen met veiligheidsspecialisten van verschillende afdelingen schreef hij de plannen en procedures. Dat klinkt als een kantoorbaan, maar niets is minder waar. 'Het ene moment geef ik een verplichte veiligheidsinstructie aan bijvoorbeeld een brandweerteam, het andere moment moet ik met helm, werkschoenen en al op de steiger staan', vertelt Overeem. 'Dat vind ik ook het mooiste aan mijn functie: ik vertel mensen niet met een vingertje in de lucht hoe ze hun werk moeten doen. De beste methodes daarvoor bedenken we in overleg met de mensen in de praktijk. Ik reik hen alleen de kaders aan vanuit bijvoorbeeld de wet.'

Plannen en veiligheidsprocedures Waalbrug in de praktijk

'Veiligheid maak je dus samen óp de brug', vindt Overeem. 'Of in de directe omgeving ervan. Dáár komt veiligheid pas echt tot uitvoering. Er is meer voor nodig dan goede plannen vooraf. Neem bijvoorbeeld de nooduitgangen als vluchtroutes voor de medewerkers op de steigers. Deze komen met een luik uit op het voetpad, maar zijn vanaf de buitenkant ontoegankelijk. Of de 'incidentenstrook' waarover hulpdiensten kunnen rijden, omdat bijvoorbeeld ambulances niet stil mogen staan. Het zijn allemaal goede ideeën, die vanuit de praktijk gerealiseerd zijn.'

Overeem noemt ook nog het werken op hoogte. 'Stel dat een medewerker valt. Dan valt hij 2 m en hangt daar met 80 of 90 kg in zijn harnas en tuigje. Dat lijkt misschien niet levensgevaarlijk, maar dat ís het wel. Zijn bloedsomloop wordt namelijk afgekneld en wachten op de hulpdiensten is dan geen optie. Hoe krijgen we iemand zelf weer omhoog? Over dat soort zaken is allemaal gedacht. En zoals gezegd: dat doe ik zeker niet alleen met andere specialisten op het gebied van veiligheid. Maar juist in voortdurend overleg met Team Waalbrug, politie, brandweer en andere betrokken.'

Foto: © William Moore Fotografie

Extra maatregelen chroom-6

In zijn functie is Overeem ook nauw betrokken bij de extra maatregelen die nodig zijn, omdat er chroom-6 is geconstateerd in de verf van de Waalbrug. Als de verf van de brug gestraald wordt, brengt dit veiligheidsrisico’s met zich mee voor werkers, weggebruikers en omgeving. 'Daarom plaatsen we gesloten werktenten op de werkplek met een afzuiginstallatie, waardoor de vrijkomende stofdeeltjes niet in de omgeving terechtkomen. De specialisten die werken in de tenten rusten we goed uit met beschermende pakken en ademkappen. Bovendien monitoren we de blootstelling binnen in de tent en buiten in de omgeving continu. Zodat we deze beschermingsmiddelen op elk moment kunnen af- of opschalen. En er zijn altijd meerdere veiligheidswachten op de brug aanwezig als extra aanspreekpunt voor werknemers.'

Intensief veiligheidstoezicht op Waalbrug

Overeem spendeert steeds meer tijd op de brug. Wekelijks houdt hij safety walks met onder andere managementleden voor meer bewustzijn rondom veiligheid. Hij is er helemaal vaak te zien nu de daadwerkelijke renovatie van de Waalbrug van start is gegaan. Er zijn nu geen 4 maar 2 rijstroken beschikbaar, één voor elke rijrichting. Rijkswaterstaat leidt voertuigen hoger dan 3,1 m en/of zwaarder dan 3,5 ton om naar De Oversteek en de snelweg A50. Overeem: 'Vlak na de veranderde verkeerssituatie vond een zogeheten schouw plaats. Daarin toetsten we de omleidingsroute, de borden en de hoogteportalen. Zijn de maatregelen duidelijk genoeg? Staan ze op de goede plek? Wat moet anders? Daar zitten we dan echt even bovenop. Het gaat immers om de veiligheid. Dat er niets ernstigs gebeurt met wie dan ook. Daar doen we alles aan.'

Onderliggende pagina's