Vervanging lampen spuiseinen Afsluitdijk

Nieuwsbericht

Vervanging lampen spuiseinen Afsluitdijk

Gepubliceerd op: 19 april 2019- Laatste update: 19 april 2019 17:23 uur

Rijkswaterstaat vervangt op 23 en 25 april 2019 de lampen van de spuiseinen op de spuisluizen van de Afsluitdijk bij Den Oever en Kornwerderzand.

De nieuwe lampen van de Afsluitdijk worden na plaatsing eerst getest. Dit vindt plaats tijdens hoogwater, wanneer er niet wordt gespuid. Het weg- en scheepvaartverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Huidige lampen Afsluitdijk

De huidige lampen van de seinsignalen zijn aan het einde van hun levensduur en worden vervangen tijdens regulier onderhoud. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond de (vaar)wegen en zorgt ervoor dat eventuele hinder tot een minimum beperkt blijft. In dit geval door de testen uit te voeren tussen de spuiperioden.

Vervangen en testen lampen Afsluitdijk

Het vervangen en testen van de lampen gebeurt op dinsdag 23 april 2019 bij de spuitorens bij Den Oever en op donderdag 25 april 2019 bij Kornwerderzand. Op de daken van de spuisluizen zijn vorig jaar nieuwe spuiseinen geplaatst met daarin nog de oude lampen. Deze worden nu door de nieuwe lampen vervangen. Dat gebeurt tijdens hoogwater. Bij Den Oever is dat op 23 april 2019 vanaf ongeveer 12.50 uur en bij Kornwerderzand op 25 april 2019 vanaf ongeveer 13.40 uur. Tot aan de volgende spuiperiode kunnen dan afwijkende seinsignalen zichtbaar zijn. De scheepvaart is hierover via de reguliere kanalen geïnformeerd: Berichten aan de Scheepvaart en de website van Vaarweginformatie.

Loket Afsluitdijk

Sinds 1 januari is er een gezamenlijk Loket Afsluitdijk voor meldingen of vragen over de Afsluitdijk. Dit Loket Afsluitdijk is een initiatief van Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Ook Windpark Fryslân is aangesloten bij dit gezamenlijke meldingenloket. Het loket is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-6040 en het e-mailadres van Loket Afsluitdijk.

Project Afsluitdijk

Los van deze werkzaamheden wordt de Afsluitdijk de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Kijk voor meer informatie op de website van De Afsluitdijk of op de projectpagina Project Afsluitdijk.

Onderliggende pagina's