Start onderzoek naar jonge vis bij de Noordzeekust

Nieuwsbericht

Start onderzoek naar jonge vis bij de Noordzeekust

Gepubliceerd op: 19 april 2019- Laatste update: 19 april 2019 14:04 uur

Vlak langs de kust van Katwijk, Castricum en Texel vindt tot 22 juni 2019 veldonderzoek plaats naar de kinderkamerfunctie van de Noordzeekust voor vis. Dit veldonderzoek maakt deel uit van een langlopend onderzoek, waarbij Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties samenwerken om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van zandsuppleties op de natuur in zee en langs de kust.

Het onderzoek richt zich in deze periode met name op vislarven en jonge vissen in de vooroever.

Inzicht in kinderkamer voor schol

Onderzoekers van het instituut Wageningen Marine Research (WMR) en vrijwilligers van Stichting ANEMOON voeren gedurende 7 weekenden metingen uit op locaties bij Katwijk, Castricum en Texel. Langs de Noordzeekust wordt te voet met sleepnetten gevist. Daarnaast zal er eind juni 2019 vis worden gevangen vanaf onderzoeksschip de Luctor van de Rijksrederij. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht in de kustzone als kinderkamer voor vissoorten zoals de schol en andere platvis.

Ook willen onderzoekers ontdekken welke dieren er nog meer voorkomen. Uiteindelijk brengen ze zo de leefgebieden van vissoorten in kaart en meten daarnaast watertemperatuur, stroomrichting, de mate van helderheid, het zoutgehalte, de weersomstandigheden, en nemen sedimentmonsters. Vorig jaar zijn er gedurende 1 week metingen verricht bij Schiermonnikoog. Dit jaar wordt er het hele groeiseizoen gevist, waardoor onderzoekers een beeld krijgen van wanneer vislarven aankomen, hoe ze groeien en wat ze gedurende het seizoen eten.

Kennis voor kustveiligheid

De kustzone is belangrijk met het oog op kustveiligheid, maar mogelijk ook voor jonge vis. Rijkswaterstaat onderhoudt de kust door zand aan te brengen in de kustzone; zandsuppleties. De meeste suppleties vinden plaats in de vooroever. Onderzoekers willen het functioneren van het ecosysteem goed in beeld brengen om de effecten van suppleties beter te kunnen inschatten.

Onderzoek door vrijwilligers

Stichting ANEMOON doet onderzoek naar het leven in de zee en in brakwater. De honderden vrijwilligers die zijn aangesloten bij de stichting zijn ‘burgerwetenschappers’. Zij hebben een passie voor het leven in de zee en willen graag inzicht krijgen in veranderingen in de natuur. Ook kijken ze hoe de ecologie van de zee in elkaar zit en leveren daarmee een bijdrage aan de hoeveelheid kennis van het zeeleven.

Samenwerkingsproject Natuurlijk Veilig

Natuurlijk Veilig is het meerjarig samenwerkingsproject tussen Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, 12 Landschappen, Natuurmonumenten, PWN, Dunea en Waternet. Rijkswaterstaat is trekker en financier van dit onderzoeksproject. Kijk voor meer informatie op de website Natuurlijk Veilig.

Onderliggende pagina's