Stand van zaken aanleg nieuwe overnachtingshaven Spijk

Nieuwsbericht

Stand van zaken aanleg nieuwe overnachtingshaven Spijk

Gepubliceerd op: 18 april 2019- Laatste update: 18 april 2019 12:00 uur

Op de Waal en Rijn is tussen de Duitse grens en Tiel een tekort aan overnachtingsplaatsen, waardoor schippers niet kunnen voldoen aan de wettelijke rusttijden.

Het dorp Spijk is rechtsonder in beeld. Tussen de dijk en de rivier ligt de huidige uiterwaard de Beijenwaard. Hier wordt in de toekomst de haven gerealiseerd.

Om de veiligheid op het water te waarborgen en te zorgen dat schippers voldoende rust kunnen nemen, legt Rijkswaterstaat in een uiterwaard bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven aan. Hier leest u over de stand van zaken tot nu toe.

Op zoek naar een geschikte aannemer

Rijkswaterstaat is van plan deze zomer de zoektocht naar een aannemer te starten. De aannemer wordt uitgedaagd na te denken over duurzaamheid en de hinder naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken. In meerdere rondes vragen we de kandidaten om een zo passend mogelijk plan voor de realisatie neer te leggen. Deze zoektocht kost tijd. We verwachten de zoektocht in het voorjaar van 2020 af te ronden.

Hoe staat het met de beroepsprocedure?

Er is beroep ingediend bij de Raad van State (RvS) tegen het provinciaal inpassingsplan en de vergunningen bij dit inpassingsplan. De zitting over het project bij de Raad van State vond begin 2017 plaats. De behandeling van de beroepen is door de RvS stopgezet, omdat er eerst nog een uitspraak moet komen rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak wordt op zijn vroegst mei 2019 verwacht. Wanneer de RvS vervolgens de beroepszaak van de overnachtingshaven behandelt, is nog niet bekend. De Overnachtingshaven Spijk maakt gebruik van het PAS. Wat de uitspraak over het PAS gaat betekenen voor de nieuwe overnachtingshaven bij Spijk is ook nog onduidelijk. Ondertussen gaan we wel verder met de voorbereidingen voor de aanleg van de haven.

Programma Aanpak Stikstof

Het PAS is een nieuw beoordelingskader voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Zo’n activiteit is bijvoorbeeld een haven aanleggen, zoals bij de overnachtingshaven Spijk het geval is. Tegen het PAS is een rechtszaak aangespannen. De gevolgen hiervan voor de planning van Overnachtingshaven Spijk zijn nog onduidelijk.

Wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken van de overnachtingshaven Spijk? Abonneer u dan op de nieuwsbrief Aanleg overnachtingshaven Spijk.

Meer nieuws Waal: aanleg overnachtingshaven Spijk

Onderliggende pagina's