Rijkswaterstaat schrijft een watercloud-prijsvraag uit

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat schrijft een watercloud-prijsvraag uit

Gepubliceerd op: 19 april 2019- Laatste update: 19 april 2019 15:54 uur

Overzicht, openheid en uniformiteit van watermodellen en betrouwbare data zijn belangrijk voor waterbeheerders. Een platform waarin je met deze modellen, data en software kunt rekenen zou uitkomst kunnen bieden. Dit platform, de zogeheten watercloud, willen we samen met de markt ontwikkelen. Met het uitschrijven van een prijsvraag wordt aan marktpartijen een voorstel gevraagd voor de inrichting van zo’n platform.

Een goed inzicht in de actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen het watermanagement is erg belangrijk bij het nemen van effectieve (beleids)beslissingen. Watermodellen kunnen dit inzicht bieden en zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Ze maken bijvoorbeeld berekeningen over het gedrag van golven. Maar watermodellen kunnen ook berekenen of onze rivieren in de toekomst nog genoeg ruimte hebben en welke effecten bepaalde veranderingen in het klimaat zullen hebben.

Samenhang in de cloud

Samen met andere waterschappen heeft Rijkswaterstaat de laatste jaren veel energie gestopt in het op orde krijgen van de modellen en data. Rijkswaterstaat wil deze data nu samenvoegen met de data van waterschappen en centraal beschikbaar stellen in een watercloud. Door alle informatie in de cloud te ontsluiten willen Rijkswaterstaat en waterschappen meer onderlinge samenhang creëren tussen de verschillende gegevens en een naadloze samenwerking tussen waterbeheerders, marktpartijen en kennisinstituten. 

Naast de datahuishouding en de rekensoftware maken de visualisatie en kwaliteitsborging ook deel uit van het concept. Hierdoor zijn de modellen en data makkelijker te bereiken en is er meer ruimte voor innovatie binnen het waterbeheer in Nederland.

De prijsvraag

Aan de deelnemers van de prijsvraag wordt gevraagd om een offerte uit te brengen voor een deskstudie om bovenstaand concept uit te werken. Partijen kunnen alleen of in een samenwerkingsverband een voorstel voor deze deskstudie doen. Op basis van een uitgewerkte deskstudie door de winnaar(s) wordt eind 2019 een besluit genomen over het vervolg. Bij een positief besluit wil Rijkswaterstaat deze watercloud in 2020 ingericht hebben waarbij het samenwerkt met de waterschappen, marktpartijen en kennisinstituten om modeldata te generen en beschikbaar te stellen.

Inschrijvingsdeadline prijsvraag

Inschrijven is mogelijk via TenderNed en kan tot dinsdag 23 april 2019.

Onderliggende pagina's