Resultaten Belevingsmonitor Vrachtwagenchauffeurs 2018 bekend

Nieuwsbericht

Resultaten Belevingsmonitor Vrachtwagenchauffeurs 2018 bekend

Gepubliceerd op: 10 april 2019- Laatste update: 10 april 2019 14:17 uur

In het najaar van 2018 heeft de Belevingsmonitor Vrachtwagenchauffeurs 2018 plaatsgevonden. Dit is een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder vrachtwagenchauffeurs. Aan het onderzoek namen ruim 2100 vrachtwagenchauffeurs deel.

Foto: © Rob Poelenjee

Vrachtwagenchauffeurs tevreden over Rijkswaterstaat

Uit het onderzoek blijkt dat 81% van de chauffeurs tevreden is over Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswegen. Als sterke punten geven de vrachtwagenchauffeurs aan dat ze vooral tevreden zijn over de kwaliteit en het onderhoud van de wegen, verkeersveiligheid en informatievoorziening. Dit zijn punten die Rijkswaterstaat onder de aandacht moet blijven houden, juist omdat deze goed beoordeeld worden en zorgen voor een hoge mate van tevredenheid.

Aandachtspunten

Ook werden er een aantal aandachtspunten genoemd. Hierbij gaat het vooral over doorstroming in het algemeen, maar in het bijzonder ook bij werkzaamheden. Verder willen de chauffeurs graag meer parkeerplaatsen met betere voorzieningen op verzorgingsplaatsen. Ook geven ze aan dat vluchtstroken vaak te smal zijn, waardoor er weinig ruimte is om de vrachtwagen te parkeren in geval van pech.

Bruikbaarheid resultaten onderzoeksrapport

De belevingsonderzoeken van Rijkswaterstaat hebben een signalerende werking. Ze geven inzicht in wat goed gaat en waar het nodig is om bij te sturen. De conclusies uit de monitor worden nader geanalyseerd door Rijkswaterstaat en worden onder meer:

  • ingebracht in lopende verbeterprogramma’s. De conclusies ten aanzien van verzorgingsplaatsen (te weinig parkeerplaatsen en sociale onveiligheid) uit het belevingsonderzoek, worden meegenomen in het project Verzorgingsplaatsen van de toekomst.
  • gebruikt door Rijkswaterstaat bij het opstellen van prestatiecontracten waarin afspraken met aannemers worden gemaakt over bijvoorbeeld het onderhoud van de wegen, het opruimen van afval en uitvoeren van werkzaamheden aan bermen.

Onderzoeksrapport Belevingsmonitor Vrachtwagenchauffeurs

Vrachtwagenchauffeurs zijn via een online en schriftelijke vragenlijst (uitgedeeld op verzorgingsplaatsen) gevraagd naar hun ervaringen over de rijksweg waarop zij als laatste gereden hebben. Dit onderzoek vindt iedere twee jaar plaats en zal in 2020 herhaald worden.

Meer informatie onderzoeksrapport onder vrachtwagenchauffeurs

Bekijk voor meer informatie het landelijk rapport en de samenvatting van de Belevingsmonitor Vrachtwagenchauffeurs 2018.

Onderliggende pagina's