Zandstort langs Houtribdijk succesvol afgerond

Nieuwsbericht

Zandstort langs Houtribdijk succesvol afgerond

Gepubliceerd op: 12 maart 2019- Laatste update: 12 maart 2019 10:15 uur

In het weekend van 9 en 10 maart 2019 is het laatste zand gestort langs de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Hiermee is een belangrijke mijlpaal behaald in de versterking van deze primaire waterkering.

De nieuwe zandoevers zijn in totaal 10 km lang. Ze beschermen de dijk, waar afgelopen weekend (9-10 maart 2019) stormkracht werd gemeten, tegen de kracht van de golven van het IJsselmeer en Markermeer. In enkele maanden tijd is er zo’n 10 miljoen m3 zand langs de dijk gelegd. Dat is meer dan er normaal gesproken in een jaar langs de gehele Nederlandse kust wordt gestort.

Nu het benodigde zand succesvol langs de dijk is geplaatst, werkt de aannemer verder aan het op de vereiste hoogte afwerken van de oevers. De zandige oevers lopen geleidelijk af in het water van het Markermeer en het IJsselmeer, 70 m boven water en 70 m onder water. Ook wordt het zand de komende periode verder ingezaaid met een grasmengsel, met name om verstuiving van het zand tegen te gaan.

Wereldwijde primeur

Het gebruik van zandige oevers is wereldwijd niet eerder op deze manier toegepast in een binnenmeer zonder eb en vloed. Bij de Houtribdijk is deze innovatie mogelijk dankzij het relatief ondiepe water aan de kant van Enkhuizen. Richting Lelystad wordt de dijk juist met breuksteen en gietasfalt versterkt. Zandige versterking is een manier van wat wel Building with Nature wordt genoemd, ofwel bouwen met de natuur als uitgangspunt. De oevers zorgen voor meer biodiversiteit in het IJsselmeergebied, waar over het algemeen vooral harde, stenige oevers zijn. Rijkswaterstaat onderzoekt de komende jaren in samenwerking met de TU Delft verder hoe de onvoorspelbare golfslag in het IJsselmeergebied de zandige oevers beïnvloeden.

Zandtransport versterking Houtribdijk

Het zand voor de oevers is afkomstig uit de directe omgeving van de Houtribdijk. De aannemer heeft hiervoor een speciale winzuiger ingezet die het zand vanuit aangewezen zandwinputten uit het Markermeer naar de dijk transporteert over een afstand van zo’n 7 km, deels via drijvende pijpleidingen. Opgezogen bodemmateriaal dat niet geschikt was voor de dijkversterking, is ingezet bij de aanleg van Trintelzand, het nieuwe natte natuurgebied in het Markermeer dat net als de zandige oevers bijdraagt aan de biodiversiteit in het IJsselmeergebied.

Video: laatste zand voor de Houtribdijk

In onderstaande video ziet u hoe we van zand uit het Markermeer nieuwe oevers maakten.

Versterking Houtribdijk De laatste kubieke meters zand De Houtribdijk kreeg in enkele maanden tijd brede, zandige oevers. De oevers beschermen zo'n 10 km van de dijk en bevatten 10 miljoen kuub zand. Deze wereldprimeur is mede te danken aan de Sliedrecht 27. We staan hier op de winzuiger de Sliedrecht 27. En we liggen hier momenteel op het Markermeer. We zijn hier zand aan het winnen voor de dijkversterking van de Houtribdijk. Dit schip is gebouwd om zand te winnen. Uniek hier van dit schip is dat wij tot 40 min zelfs dieper, maar op dit werk gaan we naar de min 40 zand kunnen winnen. En met dit schip kunnen we het ook nog tot een afstand van maximaal 6 km ver weg brengen. Aan de voorkant van het schip zit een ladder met een buis erop. Daar wordt het zand gewonnen naar de min 40. Dan wordt het zand naar boven gepompt. Hier in de machinekamer staan er drie pompen met grote motoren, die staan te pompen. En die brengen het zand door deze leiding hierachter de drijvende leidingen. Daarna een stalen leiding op de bodem van het Markermeer van 2 km lengte. Komen we bij de dijk uit, daar wordt het met stalen leidingen verder verdeeld langs de dijk om het daar te verwerken. De aannemer werkt nu aan het laatste stukje oever bij het Markermeer. Het is de bedoeling dat wij, als het zand allemaal is afgewerkt dan gaan we een kruiden-grasmengsel inzaaien. Zodat het een schrale grasmat gaat worden. En die schrale grasmat is om vegetatie te vormen zodat het zand op z’n plek blijft liggen en dat het niet meer kan verstuiven.

Meer informatie over de versterking Houtribdijk

De Houtribdijk is oorspronkelijk aangelegd om het Markermeer in te polderen. Inmiddels is de Houtribdijk een primaire waterkering met als belangrijke functie om bij storm het water van het Markermeer en IJsselmeer in dwang te houden. De 25 km lange dam beschermt daarmee omwonenden van het hele IJsselmeergebied tegen hoogwater. Ook vormt de Houtribdijk als N307/Markerwaarddijk de verbinding tussen Noord-Holland en Flevoland. De dijk wordt sinds 2017 versterkt, als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (Deltaplan Waterveiligheid). In 2020 moet de hele dijkversterking zijn afgerond.

Meer informatie vindt u verder op de projectpagina IJsselmeer: versterking Houtribdijk. Heeft u verder nog vragen, belt u dan met het informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's