Verkeershinder op Waalbrug Nijmegen vanaf vrijdagochtend 22 maart 2019

Werkzaamheden

Verkeershinder op Waalbrug Nijmegen vanaf vrijdagochtend 22 maart 2019

Gepubliceerd op: 14 maart 2019- Laatste update: 14 maart 2019 14:15 uur

Vanaf vrijdagochtend 22 maart 2019 06.00 uur is er op de Waalbrug in Nijmegen in beide richtingen één rijstrook beschikbaar voor auto’s en OV-bussen. Deze situatie gaat naar verwachting 1,5 jaar duren. Aannemerscombinatie Team Waalbrug start in opdracht van Rijkswaterstaat met het vervangen van het betondek van de brug.

Nachtelijke werkzaamheden Waalbrug 20 en 21 maart 2019

Team Waalbrug moet de weg op de brug ombouwen voor de nieuwe verkeerssituatie. Ook moet de aannemer tijdelijke verkeerslichten plaatsten, zodat fietsers veilig over de brug kunnen blijven rijden. Daarom is de Waalbrug op woensdag 20 en donderdag 21 maart 2019 tussen 21.00 en 06.00 uur afgesloten voor autoverkeer in beide richtingen. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via De Oversteek.

Fase 1: vervangen betondek Waalbrug

De eerste fase van de renovatie van de Waalbrug is het vervangen van het betondek. Naar verwachting gaat deze fase 1,5 jaar duren. De eerste week is Team Waalbrug bezig met het inrichten van het bouwterrein op de brug. Daarna wordt begonnen met de vervanging van de eerste betonplaten.

Verkeershinder werkzaamheden Waalbrug Nijmegen

Tijdens de vervanging van het betondek rijden automobilisten stadinwaarts over de busbaan. Automobilisten die de stad verlaten, rijden over het oostelijke fiets- en voetpad. Fietsers en voetgangers staduitwaarts krijgen een aparte, veilige ruimte binnen de bogen. De situatie voor fietsers en voetgangers stadinwaarts verandert niet. Vanaf vrijdag 22 maart tot aan het einde van de gehele renovatie kunnen vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen geen gebruik meer maken van de Waalbrug. Deze voertuigen moeten omrijden via de Oversteek.

Bereikbaarheid Nijmegen

De bereikbaarheid van de stad Nijmegen tijdens de werkzaamheden blijft voor Rijkswaterstaat, Team Waalbrug en de gemeente Nijmegen een belangrijk aandachtspunt. De gemeente heeft verschillende kruispunten en wegen in de stad al aangepast voor een situatie met 2x1 rijstroken op de Waalbrug. Daarnaast zet de gemeente een extra programma SLIMspitsen in, waarbij automobilisten worden gemotiveerd om op andere wijze te reizen. Tijdens de Vierdaagse wordt niet aan de brug gewerkt en kunnen de wandelaars traditiegetrouw over de brug lopen.

Samenwerking renovatie Waalbrug

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Renovatie van de ruim 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug.

Aannemerscombinatie Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een fietspad in twee richtingen en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Onderliggende pagina's