Tevredenheidsonderzoek informatie en communicatie zeesluis IJmuiden

Nieuwsbericht

Tevredenheidsonderzoek informatie en communicatie zeesluis IJmuiden

Gepubliceerd op: 05 maart 2019- Laatste update: 05 maart 2019 13:07 uur

In het najaar van 2018 ontvingen lezers van onze nieuwsbrief een uitnodiging om een online enquête in te vullen. Er werd gevraagd hoe tevreden de respondenten zijn over de informatie en communicatie vanuit het project nieuwe zeesluis IJmuiden. De tevredenheid ligt wat lager dan in begin 2018.

Er deden 292 respondenten mee aan het halfjaarlijkse tevredenheidsonderzoek over de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden. Het is fijn om te merken dat omwonenden en andere geïnteresseerden de moeite nemen om hun feedback en input te geven. Daarom benadrukken we ook nu weer: blijf uw mening geven, want daar hechten we veel belang aan. In het algemeen kunnen we uit de cijfers concluderen dat zowel Rijkswaterstaat als aannemersconsortium OpenIJ nog steeds goed scoren op tevredenheid. Zij het dat we allebei iets lager scoren dan in de metingen hiervoor. Als cijfer scoort Rijkswaterstaat een 7,3. In het vorige tevredenheidsonderzoek was dit een 7,5. OpenIJ scoort een 6,6 waar het vorige cijfer een 7 was.

Tevredenheid direct omwonenden

Wat uit het onderzoek naar voren komt, is dat met name respondenten die binnen een straal van 3 km van de zeesluis in IJmuiden wonen, wat minder tevreden zijn dan de vorige keer. Rijkswaterstaat haalt bij deze groep een 5,84 (dit was 6,83) en OpenIJ scoort een 5,39 (dit was 6,76). Een factor die mogelijk meespeelt bij deze doelgroep, is het besluit dat Rijkswaterstaat heeft moeten nemen om vanwege de veiligheid de verkeersroute over de sluis te sluiten.

Complimenten over persoonlijke communicatie

Maar zowel Rijkswaterstaat als OpenIJ krijgen van verschillende respondenten ook complimenten over de goede bereikbaarheid en snelle reactie van Rijkswaterstaat en OpenIJ. Met name informatiebijeenkomsten en bewonersbrieven worden hoog gewaardeerd vanwege de persoonlijke communicatie. Mensen geven graag hun mening en vinden het fijn als er transparantie is in de communicatie. De fotoverslagen en berichten op Facebook worden dan ook doorgaans goed bekeken.

Positief gestemd over uitslag

Rijkswaterstaat en OpenIJ zijn al met al positief gestemd over de uitslag. Omwonenden geven aan dat ze behoorlijk goed geïnformeerd zijn. Rijkswaterstaat en OpenIJ slaan de uitkomsten van deze meting niet in de wind. Integendeel, ze zijn een aanleiding om de omgeving bij dit project te blijven betrekken, bij voorkeur zo persoonlijk mogelijk.

Meer zien van bouw zeesluis IJmuiden

Gaven de respondenten vorige keer aan graag meer te willen zien en meebeleven van de bouw, deze keer is dat niet anders. In 2019 gaan OpenIJ en Rijkswaterstaat naast foto’s ook dronevideo’s publiceren op Facebook. Bouwplaatsbezoeken kunnen we helaas niet toestaan, omdat dit gevolgen heeft voor de veiligheid en de voortgang van werkzaamheden aan de grootste zeesluis ter wereld.

Meer informatie zeesluis IJmuiden

Heeft u vragen of opmerkingen over het project zeesluis IJmuiden? Bel dan met de Landelijke Informatielijn: 0800-8002.

Meer nieuws IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis

Onderliggende pagina's