Plant nieuwe populieren langs A6 bij Lelystad op 7 maart 2019 van start

Nieuwsbericht

Plant nieuwe populieren langs A6 bij Lelystad op 7 maart 2019 van start

Gepubliceerd op: 04 maart 2019- Laatste update: 04 maart 2019 17:07 uur

Donderdag 7 maart 2019 start Rijkswaterstaat met het planten van 7.000 nieuwe populieren langs de snelweg A6 bij Lelystad. De oude populieren zijn in het najaar van 2018 verwijderd omdat ze het einde van hun levensduur naderden en hierdoor steeds vatbaarder waren voor schimmels en parasieten.

Nieuwe populieren langs de A6 bij Lelystad.
Foto: © Paul van Baardwijk

Het planten van de nieuwe populieren langs de A6 start op 7 maart 2019 en wordt in de zomer van 2019 afgerond. Er is opnieuw voor populieren gekozen, omdat zo het typische polderlandschap langs de snelweg A6 behouden blijft. Het gaat om twee soorten die minder vatbaar zijn voor ziektes en bovendien niet pluizen. Dat is beter voor mensen met een allergie, maar ook weggebruikers en omwonenden hebben hier profijt van.

Planten populieren langs snelweg A6

Aannemer Veluwenkamp plant aan de westkant van de snelweg A6 bij Lelystad 3 rijen met nieuwe populieren. Aan de oostkant planten we van de 4 verwijderde rijen er in eerste instantie 3 terug. De laatste rij volgt later, omdat er werkruimte nodig is om de rij populieren die nog niet is verwijderd, gemakkelijker weg te kunnen halen. Die rij blijft staan tot de nieuwe bomen voldoende hoogte hebben. Deze tweede fase start naar verwachting in 2021.

Polderlandschap

De nieuwe populieren zijn door Staatsbosbeheer al op een andere locatie gekweekt, waardoor ze bij het planten al 3 tot 4 m hoog zijn. Zo zorgen we ervoor dat het typisch Nederlandse polderlandschap met populieren langs de A6 zo snel mogelijk weer zijn vertrouwde aanblik heeft. Ook belasten we hierdoor het ecosysteem met vleermuizen en andere dieren zo min mogelijk. Naast de nieuwe populieren planten we op een aantal plekken inheemse struiken. Zo creƫren we een divers landschap dat geschikt is als foerageergebied voor insecten en vogels.

Duurzaam en circulair

De plant van de nieuwe populieren wordt gefinancierd door de verkoop van het hout van de verwijderde bomen. Populierenhout kan namelijk goed worden hergebruikt, bijvoorbeeld in pallets, keukengereedschap, multiplex, houtsnippers, klompen en meubelen. De opbrengst van de verkoop wordt ook gebruikt voor het beheer en onderhoud van de nieuwe populieren. Dit past in het streven van Rijkswaterstaat om duurzaam en circulair te werken.

Beperkte hinder

Uiteraard doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder voor de omgeving tijdens de plant van de bomen zo veel mogelijk te beperken. De verwachting is dat de hinder minimaal is. Er is wel extra vrachtverkeer vanwege de aanvoer van de bomen. Daarom werkt de aannemer zo veel mogelijk op tijdstippen die weinig overlast geven. De aannemer zorgt ook dat de wegen schoon blijven door eventuele grond- en houtresten tijdig te verwijderen.

Meer informatie planten populieren A6

Meer informatie vindt u op de projectpagina A6: vervangen populieren bij Lelystad. Voor vragen kunt u bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Onderliggende pagina's