Kunstmatige intelligentie voor alle Nederlanders?

Nieuwsbericht

Kunstmatige intelligentie voor alle Nederlanders?

Gepubliceerd op: 21 maart 2019- Laatste update: 21 maart 2019 13:08 uur

Slimme camera’s, zelflerende thermostaten, muziektips van Spotify, experimenten met autonome voertuigen… Kunstmatige intelligentie is overal. Niet zo gek dus dat de laatste editie van het trendcahier De Lichtkogel in het teken stond van dit thema.

In aansluiting hierop organiseerde het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat op 18 januari 2019 een bijeenkomst om te leren, mee te denken en te discussiëren over dit belangrijke onderwerp.

Aandacht voor kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie – ook wel artificial intelligence of AI genoemd – is overal, bepaalt steeds meer hoe wij de wereld waarnemen en welke keuzes we maken. Maar willen we dat eigenlijk wel? Om een goed publiek debat te voeren en te werken aan een toekomst waarin data en algoritmen een steeds belangrijkere rol spelen zou elke Nederlander moeten weten wat AI is en hoe het werkt. Reden genoeg voor het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat om hier in trendcahier De Lichtkogel uitgebreid aandacht aan te besteden en – in aansluiting daarop – een bijeenkomst te organiseren met als thema ‘Kunstmatige intelligentie voor alle Nederlanders?’.

Kansen en risico’s

Anja Lelieveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzorgt de opening van de drukbezochte bijeenkomst op 18 januari 2019 Zij stelt dat algoritmen en kunstmatige intelligentie veel kansen bieden, maar dat er ook risico’s aan zijn verbonden. ‘En juist bij de risico’s – rechten en veiligheid voor alle burgers – komt het ministerie van BZK in beeld. Want ook op dit gebied wil het ministerie de Nederlandse burger bescherming bieden door het ontwikkelen van goed beleid om de steeds technischer wordende maatschappij leefbaar te houden.’

De wereld van AI

Jim Stolze leidt de ruim 200 deelnemers daarna door de wereld van AI. Aan de hand van sprekende voorbeelden licht hij begrippen als deep learning, machine learning en neurale netwerken toe. Hij laat zien dat zich bij het gebruik van AI veel nieuwe kansen voordoen. Te denken valt aan het diagnosticeren van oogziektes en het ontsluiten van relevante informatie in rechtszaken. Ook de ethische kant krijgt aandacht in de vorm van responsible datascience. Stolze geeft 5 richtlijnen voor iedereen die werkt met data, algoritmen en AI: Fairness, Accuracy, Confidentiality, Transparency en Value. Zijn advies is de bias – vooringenomenheid – op te sporen, te elimineren en in te grijpen op het juiste moment.

Optimalisatie van de maatschappij

Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag in 4 interessante workshops. Techniekfilosoof Hans Schnitzler sluit de middag af met een reflectie op de vraag wat de technologische revolutie met ons doet. Hij stelt dat we te maken hebben met een optimalisatie van de maatschappij, waarin mens en technologie steeds meer samensmelten. ‘We zijn de wereld aan het inrichten met de mens als een informatie-genererende machine. We gebruiken technologie als medicijn om onze beperkingen te verhelpen en te maskeren, waarbij de bijwerkingen – aandachtcrisis, twitteritus en infobesitas – soms erger zijn dan de kwaal. Maar we kunnen ook zoeken naar 'zuivere' aandacht in plaats van de aandacht van Google. Aandacht vragen voor wat reëel is voor ons – vanuit onszelf. En de data vooral zien als een economisch probleem – de olie die de industrie draaiende houdt.’

Meer nieuws Programma Strategische verkenningen

Onderliggende pagina's