IThiek: Rijkswaterstaat verkent ethische vragen rond digitalisering

Nieuwsbericht

IThiek: Rijkswaterstaat verkent ethische vragen rond digitalisering

Gepubliceerd op: 21 maart 2019- Laatste update: 21 maart 2019 11:46 uur

Nieuwe technologie veroorzaakt nieuwe ethische dilemma’s. Dat we hierbij zorgvuldige afwegingen maken is cruciaal voor een fatsoenlijke digitale samenleving. Dit raakt ook het werk van Rijkswaterstaat: hoe ver mogen we gaan in het gebruik van verzamelde data en in het beïnvloeden van het gedrag van burgers?

Rijkswaterstaat maakt steeds meer gebruik van digitale technologie. Te denken valt aan intelligente verkeersregelinstallaties om het verkeer te regelen, drones voor dijkinspecties en sensoren in auto’s om de kwaliteit van het wegdek te meten. De inzet van digitale technologie heeft veel voordelen, maar er is ook een keerzijde. Begrijpen we bijvoorbeeld nog hoe de technologie die we gebruiken werkt en kunnen we ingrijpen als we dat nodig vinden? En in hoeverre behouden we de vrijheid om zelf nog beslissingen te nemen of laten we dat over aan de technologie om dat naar eigen inzicht voor ons te doen?

Project IThiek

Als overheidsorganisatie heeft Rijkswaterstaat de verplichting om ook deze kant van digitalisering te belichten, te doordenken en hier eventueel acties aan te verbinden. De overheid, en daarmee ook Rijkswaterstaat, moet als hoeder van het publieke belang in deze discussie de leiding nemen. Daarom heeft het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat het project IThiek gestart. Het doel is om te achterhalen welke ethische vraagstukken relevant zijn voor Rijkswaterstaat – of relevant kunnen worden. Dit doen we door gesprekken te voeren met experts en door het organiseren van thematische dialogen. Daarbij trekken we waar mogelijk samen op met collega’s van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met collega-beheerders met vergelijkbare initiatieven.

Met elkaar in gesprek

We gaan met elkaar in gesprek over ethische dilemma's aan de hand van de 7 thema’s uit het Rathenau-rapport ‘Opwaarderen. Het borgen van publieke waarden in de samenleving aan de hand van deze thema’s’. Het gaat om de volgende thema’s: privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en machtsverhoudingen. IThiek moet ons uiteindelijk een beter beeld geven van wat er speelt en perspectief bieden om hiermee om te gaan. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om bij de inzet van digitale technologie een ‘ethische monitor’ uit te voeren, waarbij we bewust kijken naar de sociale effecten van deze technologie op onze samenleving en we vooraf bepaalde (voor)waarden borgen.

Meer nieuws Programma Strategische verkenningen

Onderliggende pagina's