Extra budget voor de Twentekanalen

Nieuwsbericht

Extra budget voor de Twentekanalen

Gepubliceerd op: 13 maart 2019- Laatste update: 13 maart 2019 14:11 uur

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt 72 miljoen euro beschikbaar voor de vervanging van 14 km damwanden van de Twentekanalen.

Daarmee worden naast het eerder geplande baggerwerk voor verruiming van het kanaal, straks ook de damwanden van de Twentekanalen vervangen in plaats van gerenoveerd. De totale projectbegroting bedraagt hiermee 180 miljoen euro.

Vervanging damwanden Twentekanalen noodzakelijk

Het overgrote deel van de damwanden heeft het einde van de technische levensduur bereikt. Er is op korte termijn vervanging noodzakelijk om de veiligheid (scheepvaart, recreatie en stabiliteit secundaire keringen) te waarborgen. Een onafhankelijke second opinion van Deltares onderschrijft deze conclusie.

Met het besluit van de minister kan de scope van het project worden uitgewerkt en zal medio 2019 de aanbesteding plaatsvinden. De planning is dat het project in de zomer van 2020 wordt gegund.

Fase 2 project Verruimen Twentekanalen

De Twentekanalen zijn een belangrijke verbinding tussen Nederlandse havens en de rest van Europa. De verruiming van de vaarweg maakt het Twentekanaal geschikt voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte van 2,80 m. Daarmee wordt de belading van de schepen die de Twentekanalen bevaren vergroot. De ruimere vaarweg zorgt er tevens voor dat schepen vlotter en veiliger kunnen doorvaren. Bij deze integrale opwaardering wordt ook de grondwateroverlast in de omgeving aangepakt en worden oevers vernieuwd. De betere bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het Twentekanaal geeft een stimulans aan de regionale economie en werkgelegenheid en draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente.

Onderliggende pagina's