Early Warning van de maand: uitbreiding deeleconomie naar b-to-b

Nieuwsbericht

Early Warning van de maand: uitbreiding deeleconomie naar business-to-business

Gepubliceerd op: 21 maart 2019- Laatste update: 21 maart 2019 13:36 uur

De teamleden van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat houden veranderingen in de omgeving van Rijkswaterstaat nauwlettend in de gaten. Deze veranderingen kunnen immers gevolgen hebben voor het werk en de organisatie van Rijkswaterstaat.

Het programma Strategische verkenningen richt zich op de PESTELD-domeinen: Politiek, Economie, Sociaal-maatschappelijk, Technologie, Ecologie en milieu, juridisch (Legal) en Demografie. Om ontwikkelingen scherper te duiden, worden experts en organisaties buiten Rijkswaterstaat proactief benaderd. De resultaten van deze gesprekken worden weergegeven in korte Early Warning-signalen.

Uitbreiding deeleconomie

Een voorbeeld van een recent Early Warning-signaal is de uitbreiding van de deeleconomie naar de business-to-business-markt. Het signaal is afkomstig van een externe bron, die stelt dat de deeleconomie zich op dit moment voornamelijk afspeelt binnen de consumentenmarkt. Media- en entertainmentdiensten, accommodaties, auto’s en transportdiensten zijn daarbij het populairst. In de zakelijke markt vindt het delen van producten en/of diensten veel minder plaats en is het merendeels vrijblijvend. Zo heeft elke aannemer zijn eigen gereedschap en bijna elk boerenbedrijf zijn eigen trekker.

Gevolgen voor Rijkswaterstaat

Dit signaal maakt ons bewust van het feit dat Rijkswaterstaat over materieel, gereedschappen en auto’s beschikt, die niet altijd in gebruik zijn. Tegelijkertijd is er in het bedrijfsleven – voornamelijk in het mkb – vraag naar deze ‘assets’. Ze zouden dan ook goed als deelproduct kunnen dienen. Dit geldt ook voor onze gebouwen. Er zijn dagen of dagdelen dat deze leeg staan of niet worden gebruikt; bij sommige locaties gaat het zelfs om een langere periode. Deze panden zouden gemakkelijk aangeboden kunnen worden op de deelmarkt. Wat kunnen we hier vervolgens mee? Als Rijkswaterstaat zouden we een marktpartij kunnen vragen om een online platform te bouwen dat deelgebruik van onze assets mogelijk maakt.

Open karakter programma Strategische Verkenningen

Het programma Strategische Verkenningen heeft een open karakter. Alle medewerkers van Rijkswaterstaat en ook collega’s van andere organisaties kunnen signalen over relevante ontwikkelingen aandragen, meedenken over de prioritering en selectie ervan, de impact verkennen en discussies starten. Heeft u een signaal over een ontwikkeling die op termijn veel impact kan krijgen op het werk van uw eigen organisatie of het werk van Rijkswaterstaat, geef dit dan aan ons door.

Meer nieuws Programma Strategische verkenningen

Onderliggende pagina's