Calamiteitenoefening Leidsche Rijntunnel (A2); 23 - 24 maart 2019

Nieuwsbericht

Calamiteitenoefening Leidsche Rijntunnel (A2); 23 - 24 maart 2019

Gepubliceerd op: 20 maart 2019- Laatste update: 20 maart 2019 15:00 uur

In de nacht van 23 maart op 24 maart 2019 vindt in de Leidsche Rijntunnel in de A2 bij Utrecht de verplichte vierjaarlijkse calamiteitenoefening plaats. De oefening veroorzaakt hinder voor het wegverkeer in de rijrichting Amsterdam. In de directe omgeving van de tunnel zal de oefening mogelijk merkbaar zijn.

Hinder voor wegverkeer Leidsche Rijntunnel

De Leidsche Rijntunnel in de rijrichting Amsterdam is in de nacht van 23 op 24 maart 2019 afgesloten. Zo zijn zowel de hoofdrijbaan als de parallelrijbaan dicht van 22.00 uur tot 05.00 uur. Verkeer komende uit de richting Amsterdam kan gewoon gebruik blijven maken van de Leidsche Rijntunnel.

Extra reistijd

Weggebruikers in de rijrichting Amsterdam moeten rekening te houden met extra reistijd. Dit verkeer wordt tussen 22.00 uur en 05.00 uur omgeleid via de snelweg A12 en vervolgens de snelweg A27 en via de snelweg A1. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie en borden langs en boven de weg in de gaten te houden.

Afsluiting Stadsbaantunnel

De Stadsbaantunnel is van zaterdag 16 maart tot en met zondag 31 maart 2019 afgesloten. Zodoende is deze tunnel ten tijde van de calamiteitenoefening ook afgesloten. De omleidingsroutes gaan via de wijk Leidsche Rijn en worden aangegeven door middel van borden.

Zichtbaarheid oefening A2

De oefening vindt plaats in de tunnelbuizen in de rijrichting Amsterdam. Een deel van de oefening is zichtbaar bij de noordelijke uitgang van de tunnel op de snelweg A2 doordat hulpdiensten en ondersteunende voertuigen daar plaats nemen. Tevens is het mogelijk dat kortstondig rookontwikkeling zichtbaar is aan de noordzijde van de tunnel. Verkeer komende uit de richting Amsterdam zal hierover geïnformeerd worden via informatieborden op en langs de snelweg. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op die de oefening passeren de aandacht bij de weg te houden en de snelheid aan te passen.

Deelname calamiteitenoefening

Aan de oefening wordt deelgenomen door Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Utrecht, gemeente Utrecht en de politie. Ook de onderhoudsaannemer van de tunnel en een berger zijn onderdeel van deze oefening. Tijdens de oefening staan de werkwijze en procedures centraal die bij de bestrijding van een incident in de tunnel gevolgd moeten worden. De uitkomsten van de oefening worden gebruikt om de calamiteitenplannen en de procedures waar nodig aan te passen en mogelijk te optimaliseren.

Wettelijke verplichting calamiteitenoefeningen

Calamiteitenoefeningen zijn belangrijk om gezamenlijk voorbereid te zijn voor het moment dat er zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet. Een realistische oefening in een tunnel als deze is iedere vier jaar wettelijk verplicht. Voor openstelling van de tunnel in 2011 zijn er twee calamiteitenoefeningen geweest. De laatste oefening was vier jaar geleden in 2015.

Leidsche Rijntunnel (A2)

De Leidsche Rijntunnel is een landtunnel in de A2 met een lengte van 1.650 m. De tunnel heeft vier tunnelbuizen: twee hoofdtunnelbuizen voor doorgaand verkeer en twee paralleltunnelbuizen voor lokaal en regionaal verkeer. De hele tunnel is op het maaiveld gebouwd. Bovenop de tunnel ligt een stadspark en het Berlijnplein. De Stadsbaantunnel is naast de Leidsche Rijntunnel gelegen en is bedoeld voor lokaal verkeer.

Onderliggende pagina's