Vooruitblik: het tracébesluit en milieueffectrapport voor de wegverbreding A2 tussen Het Vonderen-Kerensheide

Nieuwsbericht

Vooruitblik: het tracébesluit en milieueffectrapport voor de wegverbreding A2 tussen Het Vonderen-Kerensheide

Gepubliceerd op: 11 februari 2019- Laatste update: 11 februari 2019 09:36 uur

Om de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide te verbreden, moet Rijkswaterstaat verschillende wettelijke procedures doorlopen. De eerstvolgende stap is het vaststellen van het definitieve tracébesluit en milieueffectrapport (TB/MER) en de publicatie daarvan.

Reageren plannen wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

Naar verwachting stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat het TB/MER medio 2019 vast. Dan wordt het plan vermoedelijk na de zomer gepubliceerd en ter inzage gelegd. U kunt de stukken dan digitaal inzien en op meerdere locaties in de regio bekijken, bijvoorbeeld bij de verschillende gemeenten langs het tracé en het kantoor van Rijkswaterstaat in Maastricht. In principe kunnen alleen diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport (OTB/MER) in beroep gaan bij de Raad van State.

Start verleggen kabel en leidingen

Voor het project A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide moeten er kabels en leidingen worden verlegd. Een daarvan is de leiding voor de (petro)chemische producten. Deze leiding beheert Petrochemical Pipeline Services (PPS). Vertegenwoordigers van PPS nemen de komende maanden contact op met de grondeigenaren om de verlegging van de leiding te bespreken.

Historisch bodemonderzoek

Bij het aankopen van gronden wordt altijd een historisch bodemonderzoek uitgevoerd. Rijkswaterstaat heeft hiervoor opdracht gegeven aan het ingenieursbureau Tauw. Via een bureaustudie verzamelt Tauw beschikbare bodeminformatie en gaat het bureau na of de bodem mogelijk verontreinigd zou kunnen zijn. De bodem van de nog aan te kopen gronden wordt ook ter plaatse geïnspecteerd. Meestal is dit een visuele inspectie vanaf de openbare weg. Als dat nodig is, neemt Tauw contact op met de eigenaar om de gronden te betreden. Er worden geen grondboringen uitgevoerd.

Verbreding snelweg A2

Projectmanager Jeroen Maas: 'Met het vaststellen van het het tracébesluit en milieueffectrapport zetten we dit jaar weer een belangrijke stap in de richting van de verbrede snelweg A2. Ik ben er trots op dat we dit samen met provincie, gemeentes, waterschap en het buurtenplatform tot stand hebben gebracht. Langzaamaan gaan we van plan- naar uitvoeringsfase. Met de voorbereidende werkzaamheden wordt het project meer zichtbaar buiten. De daadwerkelijke realisatie duurt nog even, maar stap voor stap komen we dichterbij en het project staat hoog op de bestuurlijke agenda. Daar ben ik blij mee.'

Meer nieuws over A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

Onderliggende pagina's