Protocol flexibel peilbeheer IJsselmeergebied getekend

Nieuwsbericht

Protocol flexibel peilbeheer IJsselmeergebied getekend

Gepubliceerd op: 07 februari 2019- Laatste update: 07 februari 2019 12:00 uur

Tijdens een feestelijke samenkomst in het Smedinghuis tekende Louis Schouwstra, HID Rijkswaterstaat Midden-Nederland, op 7 februari 2019 het sturingsprotocol voor het flexibel peilbeheer van het IJsselmeergebied.

Louis Schouwstra tekent sturingsprotocol voor flexibel peilbeheer van het IJsselmeergebied

Protocol flexibel peilbeheer

Het protocol is de praktische handleiding voor Rijkswaterstaat en de regionale waterbeheerders om het waterbeheer in het IJsselmeergebied volgens de randvoorwaarden van het peilbesluit en de sturingscriteria uit te voeren.

Nieuwe manier van waterbeheer

Deze nieuwe manier van waterbeheer stelt de waterbeheerders in staat om beter in te spelen op de veranderende klimaatomstandigheden. Zo is het mogelijk om in droge periodes een waterbuffer te creëren waarvan de omringende waterbeheerders in, overleg met elkaar, gebruik van kunnen maken. Daarnaast zal door middel van flexibel peilbeheer een meer natuurlijk peilverloop worden nagebootst: door in het voorjaar het peil tijdelijke te verhogen en in het najaar het peil eerder te verlagen. Dit heeft een gunstige invloed op de natuur.

Anjo van Stralen

Projectleider Anjo van Stralen: 'Het traject was niet zonder obstakels en stroomversnellingen maar we hebben op tijd een goed resultaat bereikt.'

Het protocol sturingscriteria is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met de betrokken waterbeheerders. Afgesproken is om door middel van 'lerend implementeren' dit protocol tot uitvoering te brengen. Dit betekent dat na jaarlijkse evaluaties dit protocol kan worden bijgesteld. Het protocol is te vinden op de projectpagina IJsselmeer: zoetwatervoorraad op peil.

Onderliggende pagina's