Ontwerpplan tegen extra verzilting Noordzeekanaal door nieuwe zeesluis ter inzage

Nieuwsbericht

Ontwerpplan tegen extra verzilting Noordzeekanaal door nieuwe zeesluis ter inzage

Gepubliceerd op: 27 februari 2019- Laatste update: 27 februari 2019 08:59 uur

Van 1 maart tot 11 april 2019 ligt het ontwerpprojectplan voor de maatregel Selectieve Onttrekking ter inzage. Rijkswaterstaat heeft deze maatregel ontwikkeld om de extra verzilting van het Noordzeekanaal, door gebruik van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden, terug te dringen.

Op woensdag 20 maart 2019 houdt Rijkswaterstaat een inloopavond over selectieve onttrekking. Realisatie van de maatregel staat gepland voor de periode 2020-2022.

Afvoer zout water

Bij het gebruik van de nieuwe zeesluis in IJmuiden zal veel meer zout water het Noordzeekanaal instromen bij het schutten van schepen dan nu het geval is. Zout water zorgt voor schadelijke effecten op natuur, landbouw en de toepassing van koel- en/of proceswater. Selectieve onttrekking moet de toename van zout water in het Noordzeekanaal tegengaan. Dit doen we door in het Binnenspuikanaal, aan de noordkant van het sluizencomplex, een constructie te bouwen met onderin een opening. Via deze opening wordt vooral het zoute water, dat zich verzamelt op de bodem van het Noordzeekanaal, naar zee afgevoerd. Het zoete water bovenin het Noordzeekanaal wordt door de constructie tegengehouden en blijft op deze manier in het Noordzeekanaal.

Terinzagelegging en inloopavond ontwerpplan Selectieve Onttrekking

In het ontwerpprojectplan Waterwet Selectieve Onttrekking is het besluit opgenomen tot realisatie van de maatregel. Het ontwerpprojectplan bevat een beschrijving hoe selectieve onttrekking wordt uitgevoerd inclusief de voorzieningen om nadelige gevolgen tegen te gaan. De inloopavond op 20 maart 2019 vindt plaats van 19.00 en 21.00 uur in Hotel Augusta, Oranjestraat 98 in IJmuiden. Geïnteresseerden die zich willen laten informeren, kunnen op elk moment binnenlopen. Op deze avond zijn deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen

Meer informatie

Meer informatie over het project en de wijze waarop kan worden ingesproken is vanaf 1 maart 2019 te vinden op de website Platform Participatie.

Onderliggende pagina's