Onderhoud natuurpercelen natuurcompensatie aanleg A73-zuid

Nieuwsbericht

Onderhoud natuurpercelen natuurcompensatie aanleg A73-zuid

Gepubliceerd op: 06 februari 2019- Laatste update: 06 februari 2019 13:26 uur

IKL (stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen) pleegt momenteel onderhoud aan een aantal natuurpercelen van Rijkswaterstaat. Het gaat om stukken grond die zijn gekocht in het kader van natuurcompensatie voor de aanleg van de A73-zuid.

Stichting IKL voert de werkzaamheden uit in de winterperiode om zo weinig mogelijk dieren te verstoren. Het gaat om verwijderen van houtige opslag, herstellen van poelen en snoeiwerkzaamheden. De percelen liggen in overwegend agrarisch gebied in de gemeente Roermond. Ze bieden leefruimte aan allerlei dieren zoals konijn, haas, egel, vos, reeën, vleermuizen, amfibieën en diverse vogelsoorten.

Kunstburchten voor de das

Op een aantal percelen zijn kunstburchten voor de das aangelegd. Deze waren nodig omdat de oorspronkelijke burchten moesten wijken voor de aanleg van de snelweg A73. De burchten worden dit jaar (2019) weer gecontroleerd op aanwezigheid van de dassen.

Onderliggende pagina's