Ingebruikname nieuwe viaducten A6 Almere

Nieuwsbericht

Ingebruikname nieuwe viaducten A6 Almere

Gepubliceerd op: 25 februari 2019- Laatste update: 25 februari 2019 11:21 uur

Op zaterdagochtend 9 maart 2019 worden de drie nieuwe viaducten van de snelweg A6 in het Weerwatergebied bij Almere in gebruik genomen. Ter hoogte van het Weerwater is de A6 zo’n 6 m verlaagd naar de hoogte van het omliggende terrein.

Het Steigerdreefviaduct van de snelweg A6 bij Almere

Lokaal verkeer rijdt hier voortaan over de snelweg A6 heen in plaats van er onderdoor. Het tijdelijke viaduct wordt afgesloten en later afgebroken. De op- en afritten Almere Haven (4) vanuit Lelystad en naar Amsterdam worden verplaatst.

Voor de verbreding van de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost bouwt aannemer Parkway6 acht nieuwe viaducten en worden vijf bestaande viaducten verbreed. Drie nieuwe viaducten liggen bij het Weerwater in Almere: viaduct ’t Oor, het Floriadeviaduct en het Steigerdreefviaduct. Deze viaducten zijn in twee delen gebouwd, waarvan het eerste deel afgelopen zomer (2018) al klaar was.

Viaduct ‘t Oor

Viaduct ‘t Oor, gelegen ter hoogte van de McDonald’s, wordt op zaterdag 9 maart om 06.00 uur voor gemotoriseerd verkeer in gebruik genomen. Verkeer van en naar Amsterdam neemt de op- of afritten Almere Haven (4) via dit viaduct. Verkeer vanuit Amsterdam of Almere Haven richting het Weerwatergebied kan over het viaduct. Begin mei 2019 verhuist het busstation ’t Oor naar dit viaduct.

Steigerdreefviaduct

Het Steigerdreefviaduct, gelegen ter hoogte van de voormalige onderdoorgang Sturmeypad, wordt volledig opengesteld voor verkeer. Sinds vorig jaar kan verkeer al via dit viaduct de A6 op richting Lelystad. Vanaf zaterdag 9 maart 2019 om 06.00 uur wordt ook afrit Almere Haven (4) vanuit Lelystad opengesteld.

Let op: de nieuwe afrit Almere Haven (4) vanuit Lelystad ligt een stuk eerder dan voorheen. Verkeer moet dus eerder uitvoegen. Verkeer vanuit Lelystad richting het Weerwatergebied kan gebruikmaken van deze afrit en vervolgens via de Steigerdreef, Noorderdreef en viaduct ’t Oor naar het Weerwatergebied.

Floriadeviaduct

Het Floriadeviaduct, gelegen naast het tijdelijke viaduct, is bestemd voor fietsers- en voetgangers en wordt op zaterdag 9 maart om 12.00 uur opengesteld. Tijdelijk zal ook het busverkeer gebruik maken van dit viaduct.

Informatieavond verbreding A6 Almere

Op woensdag 27 februari 2019 vanaf 17.30 uur tot 20.00 uur is er een informatieavond voor bewoners en geinteresseerden. Om 18.00 uur wordt er een presentatie gegeven over de ontwikkelingen rond de verbreding van de A6 Almere en over de nieuwe verkeerssituaties in het Weerwatergebied. Van 18.30 uur tot 20.00 uur staan experts van aannemer Parkway6, gemeente Almere en Rijkswaterstaat klaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Van te voren aanmelden is niet nodig. De avond wordt gehouden in Kerkcentrum Goede Rede, Kerkgracht 60, Almere Haven.

A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost

Rijkswaterstaat verbreedt de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier rijstroken per rijrichting. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. In samenwerking met omgevingspartijen, wordt ook de leefbaarheid in de omgeving van de snelweg vergroot. Zo verlagen we de A6 ter hoogte van het Weerwater en leggen we de op- en afritten Almere Haven verder uit elkaar waardoor er ruimte ontstaat voor toekomstige gebiedsontwikkeling van de gemeente Almere. Na oplevering voorziet dit gedeelte van de A6 in zijn eigen energiebehoefte en is daarmee energieneutraal. In de zomer 2019 wordt het traject voor het verkeer opengesteld. Eind 2020 is het project volledig afgerond: dan zijn ook de natuurcompensatie, de landschappelijke inrichting en de opruimwerkzaamheden klaar. Dat is ruim voor de start van de Floriade in Almere. De verbreding van de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost maakt deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

Onderliggende pagina's