Hoge duurzaamheidsambitie mooie uitdaging voor project A6 Lelystad

Nieuwsbericht

Hoge duurzaamheidsambitie mooie uitdaging voor project A6 Lelystad

Gepubliceerd op: 27 februari 2019- Laatste update: 27 februari 2019 10:53 uur

Rijkswaterstaat vergroot de capaciteit van de snelweg A6 tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad. Onze hoge duurzaamheidsambitie vormt daarbij een mooie uitdaging. Door CO2-uitstoot te reduceren, energie te besparen en hergebruik van grondstoffen realiseren we een zo duurzaam mogelijke snelweg.

Aanleiding duurzaamheidsinitiatieven snelweg A6

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe we de capaciteit van de A6 tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad kunnen vergroten. Een van de opties is om de snelweg van twee naar drie rijstroken per rijrichting te verbreden. Rijkswaterstaat heeft de opdracht om een tracébesluit te maken, inclusief een ruimtelijke reservering voor duurzaamheidsinitiatieven. Onze duurzaamheidsambitie heeft geleid tot duurzaamheid in de uitvraag aan de ingenieursbureaus, die door ingenieursbureau Witteveen + Bos (W+B) is gewonnen. W+B stelt in opdracht van Rijkswaterstaat het tracébesluit en de milieueffectrapportage (MER) op.

Aanpak Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw voor A6

Rijkswaterstaat heeft duurzaamheid als integraal onderdeel van de reguliere aanpak uitgevraagd. Voor de snelweg A6 Lelystad is de Aanpak Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) als te volgen stappenplan voor het wegontwerpproces uitgevraagd. Dit is een breed geaccepteerde werkwijze die door opdrachtnemers en opdrachtgevers in de GWW-sector is afgesproken. Binnen het project verkent Rijkswaterstaat wat er aan duurzame en innovatieve oplossingen mogelijk is. Dat doen we niet alleen samen met omgevingspartijen, maar ook met W+B. De projectdoelstellingen worden vertaald naar de werkwijze en het resultaat dat W+B levert. Met duurzaamheid in de uitvraag wordt er niet alleen rekening mee gehouden in de offerte, maar is er ook focus op het behalen van de doelstellingen. Het is onderdeel van de opdracht om invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelstelling. 

Maatwerk leveren in stappen

Om de duurzaamheid te borgen, staan in de uitvraag stappen beschreven die W+B volgt. Binnen deze kaders is er ruimte voor kwalitatief maatwerk. Zo werken we samen aan het behalen van de duurzaamheidsambitie.

Meer informatie duurzaamheid in de uitvraag

Bekijk voor meer informatie over duurzaamheid in de uitvraag het artikel Duurzaamheid in de uitvraag als uitdaging

Onderliggende pagina's