Effect proef dynamische maximumsnelheden op A2 Deil-Vught beperkt

Nieuwsbericht

Effect proef dynamische maximumsnelheden op A2 Deil-Vught beperkt

Gepubliceerd op: 11 februari 2019- Laatste update: 11 februari 2019 13:35 uur

De proef met dynamische maximumsnelheden op de snelweg A2 van knooppunt Empel tot vlak voorbij de Martinus Nijhoffbrug over de Waal heeft niet geleid tot een substantiële afname van het aantal kop- staartbotsingen op dat traject tijdens de ochtend- en avondspits.

De proef werd uitgevoerd in het kader van het een grootschalig onderzoek van Rijk en regio naar knelpunten en oplossingen voor de doorstromingsproblematiek op het traject A2 Deil-Vught. Op de lange termijn zijn wellicht investeringen in infrastructuur nodig. Maar omdat op dat traject doorstroming en bereikbaarheid nu ook al onder druk staan, wordt met een aantal kleinschalige maatregelen ook geprobeerd op korte termijn verbeteringen aan te brengen. Deze zogenoemde quick-wins zijn in 2018 onderzocht en worden dit jaar verder uitgewerkt of zijn al gerealiseerd.

Proef met dynamische maximumsnelheden A2

Eén van deze kleinschalige ingrepen die benoemd is als mogelijke verbetering, zou het invoeren van een dynamische snelheidslimiet kunnen zijn vanaf knooppunt Empel tot vlak voorbij de Martinus Nijhoffbrug over de Waal, in noordelijke richting tijdens de drukke ochtend- en avondspitsen. Om de effecten daarvan te meten, heeft Rijkswaterstaat gedurende oktober en november 2018 een proef uitgevoerd.

Afhankelijk van het verkeersaanbod werd tijdens de proefperiode via de matrixborden boven de weg de wettelijke maximumsnelheid op werkdagen in de spits aangepast naar 90 km/h. Met deze maatregel wilden we de kans op schokgolven door rembewegingen verkleinen, zodat de aantallen kop-staartbotsingen mogelijk afnemen en als gevolg daarvan ook de extra files.

De ongevallenanalyse na afloop van de proef toont aan dat het aantal kop- staartbotsingen niet substantieel is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Dit blijft op gelijk niveau. De filevorming ten gevolge hiervan bleek ook niet afgenomen te zijn. Dit betekent dat invoering van een dynamische maximumsnelheid op dat traject onvoldoende effect zal hebben om de verkeersveiligheid en doorstroming substantieel te verbeteren. De proef zal dan ook niet verlengd worden.

Workshops oplossingen doorstroming A2

De proef met dynamische maximumsnelheden is slechts één van de vele maatregelen die we de komende jaren willen gaan uitvoeren op de A2 tussen Deil en Vught. Tijdens workshops op 12 en 14 maart 2019, kunnen belangstellenden uit de omgeving meedenken over oplossingen om de doorstroming op de A2 op de korte en lange termijn te garanderen.

Ook worden 23 verbeterideeën voor de lange termijn gepresenteerd die zijn opgehaald in workshops van afgelopen najaar (2018). Er wordt uitgelegd wat met de resultaten is gedaan en iedereen wordt weer gevraagd met ons mee te denken over de kansen en knelpunten van de gepresenteerde ideeën. De workshops worden gehouden op:

  • Dinsdag 12 maart 2019 van 19.00 – 21.00 uur in het Gemeentekantoor Zaltbommel (Hogeweg 11)
  • Donderdag 14 maart 2019 van 19.00 – 21.00 uur in het Bestuurscentrum van de gemeente ’s-Hertogenbosch (Achter het Stadhuis 5-7)

MIRT A2 Deil-Vught

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, regio Rivierenland en gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben de handen ineengeslagen om doorstroming op de A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught in beide richtingen te verbeteren, en de bereikbaarheid van het omliggende gebied te vergroten. Binnen het ‘Programma MIRT A2 Deil- Vught’ wordt gewerkt aan 28 projecten, gericht op zowel de korte, middellange, als de lange termijn. Kijk op de website MIRT A2 Deil-Vught voor meer informatie.

Onderliggende pagina's