Beroepsprocedure Tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Nieuwsbericht

Beroepsprocedure Tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Gepubliceerd op: 28 februari 2019- Laatste update: 28 februari 2019 09:08 uur

U kunt als belanghebbende beroep aantekenen tegen het Tracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken (ViA15) 2019. Als u eerder beroep heeft aangetekend tegen het tracébesluit van 24 februari 2017 blijft dat van kracht. U hoeft het dan niet opnieuw te doen. Dat is alleen nodig als u een specifiek bezwaar heeft tegen het gewijzigd tracébesluit.

U heeft als belanghebbende 6 weken de tijd om beroep aan te tekenen tegen de wijzigingen. Dat kan van 28 februari tot en met 11 april 2019.

Manieren om beroep aan te tekenen

U kunt beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk door een brief te sturen naar afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
  • Per fax naar 070-365 1380. Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden.
  • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers)

Let op: beroep aantekenen per e-mail is niet mogelijk.

Het beroepschrift moet in ieder geval bevatten:

  • Uw naam en adres
  • Dagtekening (of de datum)
  • Vermelding dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is
  • Vermelding dat het gaat om Tracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken (ViA15) wijziging 2019
  • Een ondertekening (handtekening)
  • Kopie van dit besluit
  • De gronden van het beroep (motivering)

Kosten beroep gewijzigd tracébesluit ViA15

Het aantekenen van beroep kost geld, het zogeheten griffierecht. Voor particulieren zijn de kosten € 174 en voor rechtspersonen € 345. Als u uw beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak heeft ingediend, krijgt u meer informatie over hoe u dat bedrag kunt betalen en hoeveel tijd u daarvoor heeft. Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op de website van de Raad van State.

Meer nieuws A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken

Onderliggende pagina's