Aanleg amfibieënpoelen onderdeel natuurmaatregelen project ViA15

Nieuwsbericht

Aanleg amfibieënpoelen onderdeel natuurmaatregelen project ViA15

Gepubliceerd op: 18 februari 2019- Laatste update: 18 februari 2019 15:48 uur

Rijkswaterstaat start binnenkort met het aanleggen van twee amfibieënpoelen. Deze poelen komen op een perceel aan Den Oldenhoek, tussen Groessen en Loo, te liggen.

De kamsalamander is één van de toekomstige bewoners van de amfibieënpoelen die het project ViA15 aanlegt.

Het aanleggen van de poelen maakt onderdeel uit van de natuurmaatregelen die het project ViA15 treft voordat de nieuwe snelweg A15 wordt aangelegd. Uit natuuronderzoeken blijkt dat twee bestaande amfibieënpoelen bij Kandia geheel of gedeeltelijk moeten verdwijnen vanwege de aanleg van de nieuwe weg. In deze poelen komen kamsalamanders en poelkikkers voor. Deze diersoorten zijn beschermd. Daarom legt Rijkswaterstaat twee nieuwe poelen aan op percelen aan Den Oldenhoek, tussen Groessen en Loo.

Aanleg van de poelen snelweg A15

In februari 2019 start de aannemer met de graafwerkzaamheden. De poelen krijgen aan één zijde een flauwe helling, zodat de amfibieën gemakkelijk in en uit het water kunnen kruipen. Rond de poelen komen wallen te liggen, waarop bomen en struiken worden aangeplant. Daar kunnen de kamsalamanders en poelkikkers in de grond overwinteren.

Gunstig leefgebied

Doordat de poelen in het voorjaar van 2019 al worden aangelegd, krijgen oever- en waterplanten de kans om zich te ontwikkelen. Zo ontstaat een gunstig leefgebied voor de amfibieën. Als in de toekomst de werkzaamheden starten voor het aanleggen van de nieuwe weg, kan Rijkswaterstaat de amfibieën uit de bestaande poelen direct overzetten naar de nieuwe poelen. In een het nieuwsbericht 'Natuurexperts van SLG geven de steenuil en kamsalamander ViA15 nieuw thuis' werd al eerder gesproken over de natuurmaatregelen die het project ViA15 neemt.

Meer nieuws A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Onderliggende pagina's