Werkzaamheden N3: nu hinder, straks profijt

Interview

Werkzaamheden N3: nu hinder, straks profijt

Gepubliceerd op: 16 januari 2019- Laatste update: 16 januari 2019 17:00 uur

De officiële starthandeling (16 januari 2019) voor het verbeteren van de aansluiting A16-N3 vormt de aftrap voor een reeks maatregelen in de regio Drechtsteden. De komende jaren staan bijvoorbeeld ook het groot onderhoud aan de autoweg N3 en de renovatie van de Wantijbrug op de rol. Dat betekent forse hinder op korte termijn, maar een flinke verbetering van de doorstroming in de toekomst.

Omgevingsmanager André Groninger

Deze werkzaamheden rond de Drechtsteden vinden plaats binnen de grote vervangings- en renovatieopgave in Zuid-Holland. Vooral het groot onderhoud aan de N3 (2020-2022), met dagelijks 70.000 voertuigen een belangrijke schakel, zorgt voor flinke hinder. 'Weggebruikers moeten hier rekening houden met extra reistijd', vertelt omgevingsmanager André Groninger. 'Maar we doen er alles aan om de doorstroming zo optimaal mogelijk te houden.'

Doorstroming N3 zo optimaal mogelijk

Tijdens de werkzaamheden blijft de autoweg N3 beschikbaar voor wegverkeer, maar het verkeer in beide richtingen moet één rijbaan delen. 'Om de hinder te beperken, sluiten we niet de hele weg af, maar worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd en blijft ter plaatse van de werkvakken één rijbaan beschikbaar', zegt Groninger.

Daarvoor werken we nauw samen met de gemeentes binnen de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland. 'Al sinds 2011 zijn we plannen aan het maken.' Naast dat de weg deels open blijft, worden er aanvullende maatregelen genomen. 'Zo worden onder meer verkeerslichten in de stad Dordrecht aangepast om filevorming te beperken.'

Beroep op de weggebruiker

Ook wordt er een nadrukkelijk beroep gedaan op de weggebruiker. 'In november 2018 hielden we twee bewonersbijeenkomsten, waarin we de plannen uitlegden. Er is alle begrip voor dat de N3 wordt aangepast en dat hinder erbij hoort. De weg is aan het einde van zijn levensduur.' De omgeving wil goed op de hoogte gehouden worden van wat er speelt. Zo wordt er voor het N3-onderhoud een speciale website ingericht.

'Ook wil de omgeving weten wat ze zelf kunnen doen', zegt Groninger. 'Veel verkeer op de N3 is woon-werkverkeer dat korte afstanden aflegt. Die mensen willen we stimuleren om bijvoorbeeld de fiets of openbaar vervoer te pakken of de spits te mijden. Dit moet ook op lange termijn standhouden, onder meer door de verwachte verkeersgroei en aanvullende woningbouw. Het onderhoud aan de N3 is hiervoor een grote katalysator.' Hiervoor hebben bedrijven en de Drechtsteden het platform Samen Bereikbaar opgericht.

Minister Cora van Nieuwenhuizen verrichte 16 januari 2019 de officiële starthandeling voor het vernieuwen van de aansluiting A16-N3.

Vlotte doorstroming in de toekomst

Uiteindelijk moeten alle werkzaamheden zorgen voor meer doorstroming en dus een kortere reistijd. Zo krijgt de aansluiting A16-N3 een kwart klaverblad en een parallelbaan, waardoor het verkeer richting de A16 door kan rijden en er minder opstoppingen ontstaan op het knooppunt. Verder wordt de aansluiting A15-N3 aangepast, verbreden we de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht en kan de N3 weer 30 tot 40 jaar mee. Meer informatie en een volledig overzicht van alle projecten vindt u op de projectpagina's Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland en N3/A15/A16: aanpak Drechtsteden.

Onderliggende pagina's