Voorbereiding realisatie N35 Nijverdal - Wierden in volle gang

Interview

Voorbereiding realisatie N35 Nijverdal - Wierden in volle gang

Gepubliceerd op: 15 januari 2019- Laatste update: 15 januari 2019 09:06 uur

Nu het tracébesluit voor de verbreding van de autoweg N35 tussen Nijverdal en Wierden is ondertekend door de minister, treedt de volgende fase van het project in werking: de voorbereiding op de uitvoering. Dit betekent ook dat omgevingsmanager Marc Strootman wordt opgevolgd door Aart van Beuzekom.

Aart van Beuzekom werkt sinds 2007 als omgevingsmanager voor Rijkswaterstaat. Zijn vorige grote project was de verbreding en verlegging van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. Omdat dit project inmiddels is afgerond, is het andere grote N35-project een logisch vervolg. ‘Ik vind het heel bijzonder om nu aan een ander stuk N35 te mogen meewerken’, vertelt Van Beuzekom. ‘Het mooie is dat de beide projecten best wel op elkaar lijken, alleen is de omvang van dit project (N35 Nijverdal - Wierden) een stuk groter.’

Uitdagingen project N35 Nijverdal - Wierden

Maar uiteraard zijn er ook verschillen. ‘Zo is ProRail bij dit project een belangrijke samenwerkingspartner’, licht Van Beuzekom toe. ‘Dat was bij Zwolle - Wijthmen niet het geval. Verder hebben we te maken met een grondwaterbeschermingsgebied, waar een deel van de nieuwe N35 overheen gaat. Ook de bouw van het ecoduct Notterveld maakt dit project anders. Een project met genoeg uitdagingen dus.’ Overigens trekt Van Beuzekom de kar qua omgevingsmanagement niet alleen. ‘Net als bij Zwolle - Wijthmen werk ik bij dit project intensief samen met Nico van den Berg. Hij is specialist op het gebied van natuur, archeologie en kabels en leidingen en zal zich bij de N35 tussen Nijverdal en Wierden dan ook met name hierop richten.’

Vertaling tracébesluit

Op dit moment is Van Beuzekom al volop betrokken bij het project. ‘De voorbereiding op de uitvoering is in volle gang’, zo vertelt hij. ‘We zijn druk bezig met het opstellen van het uitvoeringscontract. De meeste voorbereidende onderzoeken, zoals de bodemonderzoeken, zijn klaar. De volgende slag is de vertaling van het tracébesluit (TB), wat betekent dat we de onderdelen van het tracébesluit omzetten naar gedetailleerde eisen in het uitvoeringscontract. Dit vraagt ook om veel afstemming met collega’s bij Rijkswaterstaat, ProRail, de gemeenten Hellendoorn en Wierden, Waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel.’

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Rijkswaterstaat en dus ook voor het project N35 Nijverdal - Wierden. ‘We hebben hier tijdens de planuitwerking al de nodige aandacht aan besteed’, vertelt Van Beuzekom. ‘Zo hebben we samen met de gemeente Wierden een nieuwe bestemming gevonden voor het deel van de N35 dat niet meer in gebruik zal zijn als de nieuwe weg er straks ligt. De gemeente gaat dit deel namelijk herinrichten als fietssnelweg F35. Ook hebben we het afgelopen jaar ter voorbereiding op de realisatie van het project met de gemeenten en de provincie om de tafel gezeten om de mogelijkheden voor duurzame toepassingen te verkennen. De komende tijd bekijken we hoe we dit thema verder kunnen uitbouwen. Werk genoeg dus.’

Radiostilte project N35 tussen Nijverdal en Wierden

Dat werk speelt zich de komende periode vooral intern af. ‘In 2019 ligt onze focus vooral op het opstellen van het uitvoeringscontract en het aanbestedingsproces. Dit betekent dat er dit jaar weinig te melden is over de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Want hoewel we intern heel druk bezig zijn, is er naar buiten toe sprake van een radiostilte. We gaan niet communiceren om te communiceren. Pas als er echt nieuws te melden is, bijvoorbeeld als we starten met de aanbestedingsprocedure, laten we weer van ons horen.’

Goed contact

Van Beuzekom geeft aan dat de aankomende radiostilte niet betekent dat Rijkswaterstaat onbereikbaar is. ‘Als omgevingsmanager vind ik goed contact met omwonenden, bedrijven, gemeenten en andere stakeholders heel belangrijk. Ik ben dan ook altijd bereid tot een gesprek; mijn deur staat open. Daarbij is het mijn streven om zo duidelijk mogelijk uitleg te geven over het project en heldere antwoorden te geven op eventuele vragen.’

Meer nieuws: N35: Nijverdal - Wierden

Onderliggende pagina's