Positieve reacties regio op vaststelling Tracébesluit N35 Nijverdal - Wierden

Interview

Positieve reacties regio op vaststelling Tracébesluit N35 Nijverdal - Wierden

Gepubliceerd op: 15 januari 2019- Laatste update: 15 januari 2019 09:05 uur

Bestuurders in de regio zijn blij met de vaststelling van het Tracébesluit N35 Nijverdal - Wierden. Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, wethouder Johan Coes van de gemeente Wierden en wethouder Jelle Beintema van de gemeente Hellendoorn geven een eerste reactie.

Bestuurders Johan Coes (links), Jelle Beintema (midden) en Bert Boerman (rechts) zijn blij met de vaststelling van het tracébesluit.

Een nieuwe mijlpaal op weg naar de verbreding van de N35 tussen Wierden en Nijverdal. Zo zien gedeputeerde Boerman en de wethouders Coes en Beintema de vaststelling van het Tracébesluit N35 Nijverdal - Wierden.

Vlot en veilig doorrijden over de autoweg N35

Gedeputeerde Bert Boerman, portefeuillehouder Mobiliteit, Water en Sociaal van de provincie Overijssel: ‘Met het tracébesluit voor de N35 tussen Nijverdal en Wierden komt de wens van de regio voor een 2x2-baans autoweg van 100 km/h weer een stap dichterbij. Vlot en veilig doorrijden over de autoweg N35 is goed voor de bereikbaarheid en daarmee de economische ontwikkeling van Twente en West-Overijssel. Bovendien zorgt de aanpak van de N35 voor een betere leefbaarheid en veiligheid voor de omliggende steden en dorpen.’

Stap in de goede richting

Wethouder Johan Coes, gemeente Wierden: ‘De toenemende drukte op de huidige N35 is in het Wierdense dagelijks waarneembaar. Voor een betere doorstroming moeten we nog even geduld hebben, maar met de ondertekening van het tracébesluit wordt weer een stap in de goede richting gezet.’

Nijverdal en Wierden: toekomstbestendige verbinding

Wethouder Jelle Beintema, gemeente Hellendoorn. ‘Het traject tussen Nijverdal en Wierden is een belangrijke volgende stap in de marsroute naar een toekomstbestendige verbinding tussen Zwolle en Enschede. We vertrouwen erop dat de geluidsniveaus bij de inpassing binnen de normen zullen passen en hopen dat de schop nu echt op korte termijn de grond in kan, want de verkeersintensiteit neemt snel toe.’

Meer nieuws: N35: Nijverdal - Wierden

Onderliggende pagina's