Nieuwe waterwinlocatie Wierden in gebruik

Interview

Nieuwe waterwinlocatie Wierden in gebruik

Gepubliceerd op: 15 januari 2019- Laatste update: 15 januari 2019 09:07 uur

Als gevolg van de verlegging van de autoweg N35 tussen Nijverdal en Wierden moet een deel van het waterwingebied in Wierden worden verplaatst. Inmiddels is de nieuwe locatie Dennenkamp in gebruik genomen. Omgevingsmanager Lennart Pompe van Vitens vertelt hoe de regio ook in de toekomst voldoende schoon water krijgt.

Voor de verbreding van de N35 Nijverdal - Wierden komt een deel van de weg iets noordelijker te liggen dan nu het geval is. Het nieuwe stuk weg loopt daarmee gedeeltelijk over het waterwingebied aan de Nijverdalsestraat in Wierden. Om genoeg drinkwater te kunnen blijven leveren, wordt een deel van de waterwinning verplaatst naar de nieuwe locatie Dennenkamp aan de Nottermorsweg. ‘Dat betekent niet dat we meer water kunnen winnen’, benadrukt omgevingsmanager Lennart Pompe van Vitens. ‘De capaciteit van de winning aan de Nijverdalsestraat en Dennenkamp samen blijft hetzelfde: 3 miljoen m3 water. De nieuwe locatie kan daarvan maximaal 800.000 m3 leveren. Hoeveel water we daadwerkelijk winnen, is afhankelijk van de vraag uit de regio.’

Zoektocht nieuw waterwingebied Wierden

Pompe vertelt dat het nog een hele zoektocht was om te bepalen waar de nieuwe locatie moest komen. ‘Je hebt een gebied nodig met voldoende grondwater van goede kwaliteit en met bescherming tegen activiteiten boven de grond. Daarvoor moet je bodemonderzoek doen. Vanwege die bescherming werken we graag onder een laag leem of klei. Bovendien zitten er strenge eisen aan het gebruik van de grond. Je kunt er bijvoorbeeld natuur van maken, maar reguliere landbouw is onmogelijk.’

Vergunningen verleend

Om de nieuwe locatie Dennenkamp voor waterwinning te mogen gebruiken, waren verschillende vergunningen nodig van de provincie Overijssel en de gemeente Wierden. Bijvoorbeeld een gewijzigde waterwetvergunning, aanpassing van het bestemmingsplan, een milieuvergunning en een vergunning om leidingen tussen de twee locaties aan te leggen. Pompe: ‘Dankzij de zogeheten coördinatieregeling konden we al die vergunningen tegelijk aanvragen. Omdat de vergunningen samen veel impact hebben, krijgt de omgeving dan meer tijd om te reageren en bezwaren in te dienen. Maar al met al heeft het veel tijd bespaard en zijn alle vergunningen eind 2017 verleend. Anders was de planning voor de wegverbreding niet haalbaar.’

Nieuwe waterwinlocatie Wierden aangelegd

Met de vergunningen op orde stond 2018 in het teken van de aanleg van de nieuwe locatie. Na de aanbesteding kon de gekozen aannemer aan de slag. Er kwam een toegangsrit, het gebied werd afgesloten met hekwerk en de vier nieuwe pompputten met bijbehorende leidingen werden aangelegd. Tot slot moest er een leiding onder de huidige en toekomstige autoweg N35 door om de nieuwe locatie aan te sluiten op de bestaande waterzuivering. Pompe: ‘Normaal graaf je voor leidingen een sleuf van 1,5 m diep, maar om de komende werkzaamheden aan de N35 niet in de weg te zitten, moest deze leiding een stuk dieper komen en was het nodig om een soort tunnel onder de weg te boren.’

Opstarten en kwaliteit controleren

‘Vlak voor kerst is de nieuwe locatie opgeleverd’, vervolgt Pompe. ‘We hebben alles in gebruik genomen. Januari staat in het teken van de opstartfase. We zijn begonnen met water oppompen, waardoor er druk komt op de leidingen. We testen of het water schoon en betrouwbaar genoeg is om er drinkwater van te maken. Daarna sluiten we de putten aan op de waterzuivering. Als alles goed is, voeren we langzaam de capaciteit op. Daarbij is het belangrijk om de waterkwaliteit steeds te blijven controleren. Zo zorgen we dat we de regio van goed drinkwater blijven voorzien.’

Meer nieuws: N35: Nijverdal - Wierden

Onderliggende pagina's