Informatieavonden A4 Burgerveen-N14 start MER-procedure januari 2019

Nieuwsbericht

Informatieavonden A4 Burgerveen-N14 start MER-procedure januari 2019

Gepubliceerd op: 14 januari 2019- Laatste update: 14 januari 2019 18:00 uur

De projectorganisatie A4 Burgerveen-N14 organiseert in januari 2019 drie informatieavonden. De informatieavonden (op 22, 24 en 29 januari) staan in het teken van de te starten milieueffectrapportageprocedure (MER-procedure) en de zienswijzeperiode.

Van donderdag 17 januari tot en met 13 februari 2019 kunnen belangstellenden een zienswijze indienen op het voornemen een MER-procedure te starten voor de Verkenning A4 Burgerveen-N14.

MER-procedure A4 Burgerveen-N14

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is met het nemen van de startbeslissing (oktober 2017) de MIRT-verkenning A4 Knooppunt Burgerveen-N14 gestart. In deze MIRT-verkenning wordt gestudeerd op maatregelen ter verbetering van de verkeersdoorstroming op dit traject van de A4. De startbeslissing markeert de start van de tracéwetprocedure (tracéwet).

Inmiddels zijn diverse maatregelen geïnventariseerd en gewogen. Het moment is aangebroken om de milieueffecten in beeld te brengen van de in overweging te nemen maatregelen. Daarmee start de MER-procedure (op grond van de Wet milieubeheer).

In de MER-procedure worden de milieueffecten in kaart gebracht van mogelijke maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoort graag de inbreng van belangstellenden in het onderzoek naar de milieueffecten van de mogelijke maatregelen.

Informatiebijeenkomsten N4 Burgerveen-N14

Tijdens de avond krijgen belangstellenden meer informatie over de MER-procedure en de maatregelen die het ministerie gaat onderzoeken. Ook geven we inzicht in wat de projectorganisatie heeft gedaan met alle aandachtspunten en mogelijke maatregelen die we in de afgelopen maanden hebben opgehaald. In deze fase beschikken we nog niet over een wegontwerp.

Belangstellenden kunnen tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen. De informatiavonden vinden plaats op:

  • Dinsdag 22 januari 2019
    Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten
  • Donderdag 24 januari 2019
    De Eendenkooi, Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude,
  • Dinsdag 29 januari 2019
    Restaurant Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering

Indienen van een zienswijze

Het indienen van een zienswijze kan vanaf 17 januari tot en met 13 februari 2019. Vanaf 17 januari is hierover meer informatie te vinden op de website Platform Participatie. De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Op de projectwebsite vindt u hierover later meer informatie.

Onderliggende pagina's