Groenonderhoud oevers Zwarte Water

Nieuwsbericht

Groenonderhoud oevers Zwarte Water

Gepubliceerd op: 14 januari 2019- Laatste update: 14 januari 2019 16:10 uur

Rijkswaterstaat werkt vanaf 14 januari 2019 aan het groenonderhoud aan de oevers van het Zwarte Water. De werkzaamheden bestaan uit maaien, snoeien, knotten en het kappen van een aantal bomen vanaf de oevers tot ongeveer 2 m landinwaarts. Het groenonderhoud aan de oevers van het Zwarte Water is nodig voor een goede staat van de oevers en draagt bij aan de veiligheid.

In het verleden is er geen regulier groenonderhoud op deze oevers uitgevoerd. De werkwijze van Rijkswaterstaat is dat het groenonderhoud met regelmaat plaats vindt volgens een jaarlijkse planning. Daarvoor wordt nu eerst een bijwerkslag gedaan.

Werk op land en water

De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur en duren tot het broedseizoen. Er wordt gewerkt met kettingzagen, bosmaaiers, mobiele kranen en tractoren vanaf de oever. Er wordt ook vanaf het water gewerkt. Takken gaan per schip naar een nader te bepalen snipperlocatie. Daar wordt het hout versnipperd en afgevoerd over de weg. Dit kan geluidshinder veroorzaken. Landeigenaren of bewoners van percelen waarop gewerkt moet worden, worden tijdig geïnformeerd.

Waterveiligheid

Verspreid langs de oevers worden een aantal bomen gekapt. Dit is noodzakelijk voor veiligheid op het water en een goede staat van de oever. Begroeiing op verharde oevers vormt een risico voor onder andere de scheepvaart. Het Zwarte Water is een bochtige rivier en sommige bomen en struiken belemmeren het zicht voor schippers. Het is belangrijk dat zij door de begroeiing heen kunnen kijken om ongelukken te voorkomen. Daarnaast drukken de bomen de constructie van de verharde oevers uit elkaar. Voor 17 bomen is een kapvergunning aangevraagd en door de betreffende gemeente ook verkregen.

Beverburcht langs Zwarte Water

Voor de werkzaamheden gelden dezelfde regels voor flora en fauna als voor ander werk langs het Zwarte Water. Rijkswaterstaat gaat verantwoord te werk: voor de werkzaamheden is een ecologische quickscan gedaan om te onderzoeken of er bedreigde planten en diersoorten zijn. Daarbij is een beverburcht gevonden. In de buurt van de burcht wordt minder gekapt en gesnoeid om voldoende foerageergebied te behouden. Ook wordt rekening gehouden met de voortplantingsperiode van de bever, die is van mei tot en met augustus 2019. Dit om te voorkomen dat het leefgebied van de bevers wordt verstoord.

Onderliggende pagina's