Werkzaamheden haven Zwarte Schaar schuiven op als gevolg van lage waterstand

Nieuwsbericht

Werkzaamheden haven Zwarte Schaar schuiven op als gevolg van lage waterstand

Gepubliceerd op: 07 december 2018- Laatste update: 07 december 2018 15:18 uur

De werkzaamheden aan de invaart van de haven in het Zwarte Schaar in Doesburg worden opgeschoven vanwege de lage waterstand in de IJssel. Hierdoor is het niet mogelijk om te werken vanaf het water. Zodra het water in de IJssel voldoende is gestegen, worden deze werkzaamheden uitgevoerd.

Bij de werkzaamheden moeten schepen grote hoeveelheden materiaal aanvoeren of weer afvoeren, zoals de stortbekleding voor de oevers of het vrijkomende materiaal bij het baggeren. Opdrachtnemer Tebezo was begonnen met de werkzaamheden aan de invaart van de haven die vanaf het land kunnen worden uitgevoerd.

Werkzaamheden haven Zwarte Schaar

Begin november 2018 zijn de werkzaamheden aan de haven in het Zwarte Schaar te Doesburg gestart. Deze werkzaamheden bestaan uit het vergroten van de invaart van de haven alsook het realiseren van een zogenaamde zwaaikom in de haven zelf. Hierdoor kunnen schepen straks in de haven zelf keren en niet meer, zoals nu, op de IJssel. Hierdoor verbetert de doorstroming en veiligheid op de vaarweg.

Onderliggende pagina's