Waterstand grote rivieren weer normaal

Nieuwsbericht

Waterstand grote rivieren weer normaal

Gepubliceerd op: 12 december 2018- Laatste update: 12 december 2018 17:22 uur

Met de stijging van de Rijnafvoer zijn de beperkingen voor de scheepvaart als gevolg van het lage water voorbij. De vaardiepte is in orde en belemmeringen bij diverse sluizen zijn opgeheven.

Volledig herstel droogte

Wat nu nog rest zijn langetermijneffecten van de droogte, waarvoor meer tijd nodig is om tot volledig herstel te komen. De grondwaterstanden zijn nog laag en voor volledig herstel is een langdurigere periode met neerslag nodig. Waterschappen nemen extra maatregelen om het grondwater zoveel mogelijk aan te vullen. Ook de natuur moet op diverse plekken nog herstellen en het chloridegehalte in het IJsselmeer is nog licht verhoogd. De komende wintermaanden brengen hier waarschijnlijk verlichting in. Het is op dit moment echter niet aan te geven hoe snel dit gaat, dat is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die valt in ons land en de stroomgebieden van de Rijn en de Maas.

Op 12 december 2018 is de laatste droogtemonitor voor deze periode van droogte en laagwater verschenen.

Onderliggende pagina's