Verwijderen zieke essen langs A6 tussen Urk en Lemmer

Nieuwsbericht

Verwijderen zieke essen langs A6 tussen Urk en Lemmer

Gepubliceerd op: 06 december 2018- Laatste update: 06 december 2018 15:06 uur

Maandag 10 december 2018 start Rijkswaterstaat met het verwijderen van circa 14.000 essen langs de snelweg A6 tussen Urk en Lemmer. Veel van deze bomen zijn aangetast door de essentaksterfte en kunnen bij storm op de weg vallen. Om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen, verwijdert Rijkswaterstaat de bomen die dicht bij de snelweg staan.

Het verwijderen van de bomen start maandag 10 december 2018 en neemt naar verwachting 9 weken in beslag. De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse locaties langs de snelweg A6 tussen Urk en Lemmer, voornamelijk in zijbermen en bij op- en afritten. Het vrijgekomen essenhout wordt zoveel mogelijk hergebruikt.

Essentaksterfte

Essentaksterfte doet zich op grote schaal voor. De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door deze aandoening. Essentaksterfte is een zeer besmettelijke en agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Er is helaas geen remedie beschikbaar en aangetaste essen kunnen spontaan omvallen.

Veiligheid weggebruiker snelweg A6

Tijdens de storm in januari 2018 zijn al veel essen in de middenberm van de A6 preventief verwijderd omdat deze op de rijbaan dreigden te vallen. Uit een recente inventarisatie is gebleken dat een deel van de aangetaste essen dicht op vluchtstroken en op- en afritten staan en ook bijvoorbeeld bij storm kunnen omvallen. Het is daarom uit veiligheidsredenen noodzakelijk om ook op deze plaatsen alle essen te verwijderen.

Aandacht voor natuur

Het verwijderen van de essen gebeurt vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig en onder ecologische begeleiding. Waar mogelijk worden roofvogelnesten en holtes behouden. Dit is helaas niet in alle gevallen mogelijk. Provincie Flevoland heeft daarom Rijkswaterstaat ontheffing verleend voor het uitvoeren van alle werkzaamheden. Boomsoorten anders dan essen worden zo veel als mogelijk gespaard.

Herplanten essen langs A6

Herplanting vindt waarschijnlijk plaats in 2020. Reden hiervoor is dat het proces van herplanten tijd kost. Om een goed inrichtingsplan te maken is het noodzakelijk eerst de werkzaamheden uit te voeren. Bomen anders dan essen en onderbeplanting worden immers zo veel als mogelijk gespaard. Pas na uitvoering is duidelijk welk groenbeeld resteert en kan er een plan gemaakt worden hoe dit aan te vullen en in te richten.

Beperkte hinder tijdens werkzaamheden

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor de omgeving tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Toch kan het gebeuren dat omwonenden enige geluidshinder ervaren tijdens de werkzaamheden. Ook zal er extra vrachtverkeer zijn vanwege de afvoer van de bomen. Daarom werkt de aannemer zo veel mogelijk op tijdstippen die weinig overlast geven. De aannemer zorgt ook dat de wegen schoon blijven door eventuele grond- en houtresten tijdig te verwijderen.

Meer informatie verwijderen zieke essen A6

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Onderliggende pagina's