Veel belangstelling voor informatiemarkt overnachtingshaven Giesbeek

Nieuwsbericht

Veel belangstelling voor informatiemarkt overnachtingshaven Giesbeek

Gepubliceerd op: 17 december 2018- Laatste update: 17 december 2018 14:12 uur

Begin oktober 2018 was er behalve een presentatie van het ontwerp van de overnachtingshaven Giesbeek aan de stakeholders, ook een informatiemarkt voor belangstellenden. Tientallen bewoners, ondernemers en schippers maakten van de gelegenheid gebruik om hun licht op te steken in het Hof van Giesbeek.

Presentatie ontwerp overnachtingshaven Giesbeek

Met informatieposters, grote kaarten van het ontwerp, een interactief 3D-model en een 3D-animatie konden belangstellenden zich inleven in het ontwerp voor de overnachtingshaven Giesbeek. Het gepresenteerde ontwerp is het eindresultaat van een ontwerpproces waarin zoveel mogelijk wensen van belanghebbenden zijn samengebracht. De 3D-visualisatie is te bekijken op de projectpagina Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek. Dit is een impressie van hoe de haven en het gebied eromheen eruit komen te zien. Details, over bijvoorbeeld begroeiing en de te gebruiken materialen, liggen op dit moment nog niet vast.

Veiligheid recreatievaart

Veel bezoekers van de informatiemarkt reageerden positief op het ontwerp en gaven complimenten voor de werkwijze. Maar er werden ook vragen gesteld en kritische opmerkingen gemaakt. Vooral de veiligheid op het water voor de recreatievaart houdt betrokkenen bezig. Varende recreanten krijgen eerst te maken met de aanleg van de overnachtingshaven en daarna met binnenvaartschepen die in- en uitvaren. Daarom vroegen enkele omwonenden om openingen in de damwanden van de havenmond om het zicht bij laagwater voor de recreanten te verbeteren. Ook is er behoefte aan goede voorlichting, liefst inclusief een instructiefilmpje toegespitst op de nieuwe situatie. Rijkswaterstaat is bezig met het verder onderzoeken van mogelijke maatregelen om de veiligheid te behouden.

Fietspaden

Aanwezigen benadrukten ook de behoefte aan veilige goed verharde fietspaden. De verkeersveiligheid op de Rhedense Veerweg kwam ter sprake, en ook de aansluiting op de calamiteitenroute in het dorp.

Groen in het zicht

Meerdere mensen maakten een opmerking over de voorgestelde inrichting van de zuidlob. Eerder werd verzocht om het zicht over de Valeplas richting de stuwwal van de Veluwezoom te verbeteren. Daarom is in het plan opgenomen dat een groot deel van de opgaande begroeiing in de zuidlob verwijderd gaat worden. Uit de reacties blijkt dat minder drastisch te hoeven gebeuren dan in eerste instantie werd gedacht. Een historische meidoornhaag langs de tichelgaten willen de omwonenden liever behouden.

Toegankelijkheid mindervalide vissers

Vissers verzochten het uitkijkplatform aan het eind van de Veldweg ook toegankelijk te maken voor mindervalide vissers. Omdat ook andere mindervalide recreanten hier baat bij kunnen hebben, willen we graag kijken of dit mogelijk is.

Beheer en onderhoud van het gebied

Het toekomstig beheer en onderhoud van het gebied is een belangrijk aspect voor aanwezigen. We maken in overleg met de betrokkenen een beheerplan voor het beheer en onderhoud.

Vervolg ontwerp overnachtingshaven Giesbeek

Het ontwerp voor de haven wordt opgenomen in de milieueffectrapportage (MER), het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen. De terinzagelegging en inspraakprocedure door de gemeente Zevenaar vindt plaats medio 2019. Informatie over de inspraakprocedure leest u op de projectpagina Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek.

Meer nieuws Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek

Onderliggende pagina's