Van Nieuwenhuizen ondertekent tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden

Nieuwsbericht

Van Nieuwenhuizen ondertekent tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden

Gepubliceerd op: 21 december 2018- Laatste update: 21 december 2018 12:00 uur

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden ondertekend. De autoweg N35 wordt tussen Nijverdal en Wierden verbreed naar 2x2 rijstroken. Daarnaast gaat de maximumsnelheid omhoog naar 100 km/h. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2020.

Het verkeer op de N35 tussen Nijverdal en Wierden is toegenomen. Dit is vooral in de spits merkbaar. Minister Van Nieuwenhuizen: 'Met de aanpak van dit traject zorgen we voor een vlottere doorstroming van het verkeer en verbeteren we de verkeersveiligheid. Dit is goed voor de weggebruikers die sneller op de plek van bestemming zijn en goed voor de bereikbaarheid in de regio.'

Nieuw tracé N35 Nijverdal-Wierden

Er komen 2 ongelijkvloerse aansluitingen: de aansluiting ’t Lochter bij de Burgemeester H. Boersingel (autoweg N347) en de aansluiting Wierden-West bij de Nijverdalsestraat/ Haarkampsweg. Tussen deze nieuwe aansluitingen komt de autoweg N35 noordelijker te liggen, dichter bij de spoorlijn Zwolle - Almelo. De N35 gaat de Baron van Sternbachlaan, de Westerveenweg, Vossenbosweg en Stegeboersweg ongelijkvloers kruisen. De N35 gaat over deze wegen heen. De oversteek bij de Dwarsweg wordt opgeheven. Er komt een ecoduct over de nieuwe weg en het spoor tussen het Notterveld en het Wierdenseveld, in de buurt van de Schapendijk – Westerveenweg.

Tracébesluit ter inzage

Rijkswaterstaat legt het tracébesluit ter inzage van dinsdag 15 januari tot en met dinsdag 26 februari 2019. Belanghebbenden die hun zienswijze over het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen over het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht, kunnen binnen 6 weken na de bekendmaking van het tracébesluit in de Staatscourant beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het tracébesluit met bijlagen ligt tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende plaatsen tijdens reguliere openingstijden:

  • het gemeentehuis van Hellendoorn, Willem Alexanderstraat 7, Nijverdal
  • het gemeentehuis van Wierden (loket Bouwen en Wonen), Pouliestraat 3, Wierden
  • het districtskantoor Oost van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Brugginksweg 6, Hengelo. Het tracébesluit is digitaal beschikbaar via de website van Directie Participatie

Verbeteren autoweg N35

De aanpak van de N35 (van Zwolle tot Wierden) is gericht op het stapsgewijs verbeteren van delen van de weg en bestaat uit maatregelen voor de korte en de lange termijn. Belangrijkste doelstellingen zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en van de veiligheid. De aanpak van de trajecten Zwolle-Wijthmen (al gerealiseerd) en Nijverdal-Wierden zijn gericht op het verbreden van de weg tot 2x2 rijstroken met een maximumsnelheid van 100 km/h. Voor het wegdeel Wijthmen-Nijverdal worden de belangrijkste knelpunten aangepakt. Tot slot is in Nijverdal enkele jaren geleden de Salland-Twentetunnel gebouwd.

Voor meer informatie over het project kunt u kijken op de wegenpagina N35. U kunt ook bellen met de gratis Landelijke Informatielijn: 0800-8002.

Onderliggende pagina's