Uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo; bouwbedrijf Heijmans stelt zich voor

Interview

Uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo; bouwbedrijf Heijmans stelt zich voor

Gepubliceerd op: 18 december 2018- Laatste update: 18 december 2018 09:20 uur

Aede van der Weij is omgevingsmanager bij Heijmans voor de snelweg A1. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van het team Omgeving. Anouk Boersen is omgevingscoördinator bij Heijmans en aanspreekpunt voor communicatie. Zij stellen zich graag aan u voor.

Het team Omgeving bestaat uit adviseurs en projectcoördinatoren die onder meer werken aan vergunningen, stakeholdermanagement, communicatie, verkeersmanagement, kabels en leidingen en landschappelijke inpassing. Ook wordt nagedacht over maatregelen om de bouw- en verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Welke bijdrage leveren jullie in het project verbreding A1?

'Het omgevingsteam vormt de schakel tussen 'buiten’ (omgeving) en 'binnen' (Heijmans)', vertelt Aede van der Weij. 'Als omgeving beschouwen we 'iedereen' hen die met het project te maken kan krijgen, de zogeheten stakeholders. Wij benaderen en betrekken de omgeving bij de uitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo met als doel een zo groot mogelijk draagvlak te verkrijgen voor het project en daarmee een succesvolle uitvoering van het project te bevorderen. Wij zorgen er bovendien voor dat informatie uit de omgeving terechtkomt bij onze collega’s die bezig zijn met ontwerp en uitvoering van het project, zodat zij in hun werk waar mogelijk ook rekening houden met 'buiten'.'

Het team Omgeving is de verbindende schakel tussen het bouwbedrijf en de belanghebbenden. Waar Van der Weij als omgevingsmanager een belangrijke rol speelt in de contacten met gemeenten, provincies en andere organisaties, is omgevingscoördinator Anouk Boersen aanspreekpunt voor omwonenden, belangenverenigingen en bedrijven. Boersen: 'We streven er als Heijmans naar om laagdrempelig benaderbaar te zijn voor de omgeving. Dit doen we door proactief contact op te nemen met belanghebbenden, zoals omwonenden en bedrijven. Daarnaast zorgen we dat we via de e-mail bereikbaar zijn voor vragen en meldingen over de bouwwerkzaamheden.'

Voor wie zijn jullie het aanspreekpunt?

'Wij zijn vanuit Heijmans het aanspreekpunt voor alle belanghebbenden uit de omgeving van de snelweg A1', aldus Boersen. 'Dit zijn gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook omwonenden, aanliggende bedrijven, wegbeheerders en natuurorganisaties. Zij kunnen bij ons terecht met vragen over fase 1 van de verbreding tussen Apeldoorn en Azelo.'

Wegwerkzaamheden uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo

Weggebruikers die willen weten welke hinder de werkzaamheden aan de A1 opleveren voor hun reis kunnen tijdens de uitvoering (vanaf medio mei 2019) terecht op de pagina Geplande wegwerkzaamheden. Ook kunnen zij bellen naar het informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800- 8002.

Meer nieuws Uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo

Onderliggende pagina's