Stuwcomplex Hagestein als rijksmonument: interview met de heer Landwehr, wethouder Vianen

Interview

Stuwcomplex Hagestein als rijksmonument: interview met heer Landwehr

Gepubliceerd op: 20 december 2018- Laatste update: 20 december 2018 12:15 uur

Geen stuw Hagestein, dan ook geen droge grond in Vianen en omgeving. De plannen van Rijkswaterstaat voor de renovatie van het stuwcomplex werden door de gemeente dan ook toegejuicht. De benoeming van het complex Hagestein tot rijksmonument des te meer. 'De stuw is een wezenlijk onderdeel van ons landschap.'

André Landwehr trad in 2010 aan als de wethouder met stuwcomplex Hagestein in zijn portefeuille. De aangekondigde renovatie kwam bij hem binnen als een voldongen feit. 'De constructie was simpelweg niet meer op orde, daar moest wat aan gedaan worden. Daar konden wij als gemeente niet omheen, want het complex heeft belangrijke functies. Als de sluis niet goed werkt, staan wij nota bene letterlijk tot aan onze kruin in het water.'

Symbool

Stuw Hagestein, in 1959 gebouwd als eerste van de drie stuwcomplexen in het stuwensemble, kreeg in 2014 de rijksmonumentenstatus van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het is de enige van de drie stuwcomplexen die deze titel mag dragen. 'Tot mijn blijdschap, want dit bouwwerk vormt een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. Het stuwcomplex is een symbool van ons gevecht met het water, dat we al eeuwen voeren.'

Schoepenrad

De wethouder was vanaf het moment van zijn benoeming de aangewezen persoon om de politiek binnen de gemeente met de neus dezelfde kant op te krijgen. Dat ging goed. 'De gemeenteraad deelde het sentiment en het historisch besef. Wel werd er nog gediscussieerd over het opwekken van duurzame energie rond de stuw.'

Een schoepenrad in het stromend water zou genoeg stroom opwekken om een deel van de provinciale wegen in Utrecht te kunnen verlichten. 'Het rad is er uiteindelijk niet gekomen, want de bestaande opties hadden een te grote impact op het leven van de vissen in de rivier of waren te duur.' In plaats daarvan zijn windmolens en zonnepanelen geplaatst. Inmiddels wordt gewerkt aan een schoepenrad dat de vissen niet in de weg zit.

Sparringpartner

Rijkswaterstaat was in die tijd een waardevolle sparringpartner voor de wethouder en de gemeente. 'Het contact met Rijkswaterstaat in die tijd was er regelmatig, op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Er was volop ruimte voor overleg, van het bepalen van de impact van werkzaamheden op de gemeente tot aan het verlenen van vergunningen aan toe.'

André Landwehr kijkt tevreden terug op de renovatieperiode. Momenteel is hij wethouder in de Bilt, aan de overkant van de provincie Utrecht. 'Ik woon nog steeds in Vianen en fiets regelmatig voorbij de stuw. De bouw, de manier waarop het complex architectonisch is vormgegevens, blijft een prestatie van jewelste.'

Projectboek renovatie rijksmonument stuwcomplex Hagestein

Rijkswaterstaat werkt aan een projectboek over de renovatie van een rijksmonument: stuwcomplex Hagestein. In aanloop daar naartoe zult u geregeld interviews kunnen lezen in de digitale nieuwsbrief van het project Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek. Het interview met de heer Landwehr, destijds wethouder bij de gemeente Vianen en nauw betrokken bij het gehele traject, is de aftrap van deze serie.

Meer nieuws Nederrijn en Lek: renovatie stuwensemble

Onderliggende pagina's