Stremming sluis Hagestein voorbij, renovatiewerkzaamheden succesvol verlopen

Nieuwsbericht

Stremming sluis Hagestein voorbij, renovatiewerkzaamheden succesvol verlopen

Gepubliceerd op: 18 december 2018- Laatste update: 18 december 2018 12:17 uur

Sluis Hagestein is weer in gebruik na renovatiewerkzaamheden. Vanaf maandagochtend 17 december 2018 06.00 uur kan de scheepvaart weer gebruikmaken van de sluis.

Het aanbrengen van de trekduwstang voor de bediening van de sluisdeuren
Foto: © Thea van den Heuvel

De werkzaamheden aan de sluis omvatten onder andere het vervangen van de elektrotechnische installaties, het vervangen van de bewegingswerken van de sluisdeuren, betonreparaties en het geschikt maken van de sluis voor centrale bediening.

Renovatie stuwcomplexen Nederrijn en Lek

Rijkswaterstaat renoveert de 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft de sluizen. Dat betekent dat de sluizen in Driel, Amerongen en Hagestein om de beurt gerenoveerd worden. Sluis Amerongen is in het voorjaar van 2018 gerenoveerd, sluis Hagestein eind september tot half december 2018. Sluis Driel is de laatste sluis die gerenoveerd wordt en is in dit kader gestremd van woensdag 20 februari tot en met woensdag 8 mei 2019. Het scheepvaartverkeer vaart dan om via de Waal.

Renovatie stuwensemble halverwege

Met de renovatie van sluis Hagestein zijn de renovatiewerkzaamheden nu ongeveer halverwege. De komende periode gaan we verder met de renovatie van sluis Driel, het vervangen van 3 vizierschuiven in de stuwen (2 in Hagestein, 1 in Driel) en het schilderen van het tweede deel van stuw Amerongen en stuw Driel. Ook wordt in 2019 overgegaan naar centrale bediening van de 3 sluizen en stuwen vanuit de nieuwe bediencentrale in Amerongen.

Renoveren voor de toekomst

De totale renovatie van de 3 stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, en het schilderen van de complexen. Ook heeft Rijkswaterstaat een centraal bedieningsgebouw in Amerongen gerealiseerd. Vanuit dit gebouw worden de 3 stuwcomplexen op termijn centraal bediend.

Met het stuwcomplex Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.

Geschiedenis stuwcomplexen

Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van 10 jaar zijn de 3 stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.

Onderliggende pagina's