Start golfoploopproef Waddenzeedijk voor sterkte van grasmatten

Nieuwsbericht

Start golfoploopproef Waddenzeedijk voor sterkte van grasmatten

Gepubliceerd op: 04 december 2018- Laatste update: 04 december 2018 13:38 uur

Om te achterhalen hoe sterk het zwakste punt van een grasmat als dijkbekleding is, start Rijkswaterstaat 4 december 2018 een proef op de Waddenzeedijk in Friesland. Rijkswaterstaat en waterschappen hebben als waterbeheerders meer kennis nodig over de sterkte van de grasmatten voor het beoordelen en ontwerpen van onze dijken.

Proef op de Waddenzeedijk

De proef start vandaag op dezelfde locatie waar de laatste van de 3 proeven van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Waddenzee onlangs is afgerond. Dat is op de Waddenzeedijk bij het Wetterskip Fryslân. Met deze proef test Rijkswaterstaat de sterkte op het zwakste punt van de grasmat. Dat is net boven de overgang van de asfaltbekleding naar de grasmat. Door de uitkomsten te vergelijking met de proef van de POV Waddenzee kan het effect van de overgang op de sterkte goed in beeld worden gebracht. De POV Waddenzeedijken en Rijkswaterstaat versterken op zo elkaars kennisontwikkeling. De proef gaat net zo lang door totdat de grasmat kapot is. Naar verwachting zal de proef ongeveer 3 à 4 dagen duren.

Grasmatten als dijkbekleding

De kennis over de sterkte van de grasmatten als dijkbekleding is van belang voor alle dijkbeheerders van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Beheerders hebben al lange tijd grote behoefte aan deze kennis voor het ontwerpen. In het huidige Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium (BOI) is het effect van de overgang nog niet expliciet meegenomen. Voor het ontwerpen van dijken wordt dat als een grote lacune ervaren. De kennis die deze proef oplevert moet leiden tot een betrouwbaarder ontwerp en beoordeling van grasmatten op het buitentalud van een dijk. De nieuwe kennis wordt in 2023 beschikbaar als wettelijke toets voor het beoordelen van dijken. Voor het ontwerpen van dijken kan de kennis al eerder beschikbaar worden gesteld.

Organisatie golfoploopproef Waddenzeedijk

Deltares begeleid samen met Rijkswaterstaat deze proef en INFRAM voert de proef uit. Het Wetterskip stelt de dijk beschikbaar voor de proef. Deze proef wordt uitgevoerd in het kader van het kennisprogramma Kennis voor keringen en is nodig voor de kennisontwikkeling voor het landelijke Beoordelings- en OntwerpInstrumentarium (BOI).

Onderliggende pagina's