Stand van zaken uitvoering Heesseltsche Uiterwaarden

Nieuwsbericht

Stand van zaken uitvoering Heesseltsche Uiterwaarden

Gepubliceerd op: 17 december 2018- Laatste update: 17 december 2018 15:55 uur

De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden is voor een groot deel klaar. Op veel plaatsen in het gebied zijn rasters en klaphekjes geplaatst. Met klei en zand uit het gebied is de doorvaartopening tussen de voormalige zandwinplas en de Waal gedicht. Met de nieuwe aantakking aan de Waal heeft de grote nevengeul nu zijn definitieve vorm gekregen.

De belangrijkste werkzaamheden in de Heesseltsche Uiterwaarden die in 2019 nog worden uitgevoerd, zijn het afvoeren van circa 5.000 m3 klei uit een tijdelijk depot, het graven van het laatste deel van het strangengebied en de definitieve inrichting van de terp.

Grote nevengeul klaar

Het werk aan de grote nevengeul is afgerond. Zand van plekken waar de bodem te hoog lag, is verplaatst naar plekken waar het te laag was. Met een zogenaamde ploegboot is de bodem vlak gemaakt. Ook is de oude doorvaartopening tussen de grote nevengeul en de Waal dichtgemaakt. Stroomafwaarts van de hoogspanningsmast is een nieuwe opening met een drempel op NAP 0 m gemaakt. Met de drempel op dit niveau kan het rivierwater de geul vrij in- en uitstromen zonder negatieve effecten op de Waal, zoals dwarsstroming en aanzanding. De grote nevengeul is bij gemiddelde rivierwaterstanden nog wel toegankelijk voor kleine (recreatie)vaartuigen.

Rasters

Ter begrenzing van het toekomstige begrazingsgebied zijn nieuwe rasters geplaatst. De rasters op het voormalig steenfabrieksterrein worden later geplaatst. Waar het raster van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer grenst aan percelen van derden, staat een dubbel raster. Dit is gedaan om de kans op ziekteoverdracht tussen de runderen in het gebied met natuurlijke begrazing en het vee van de boeren te verkleinen. Uit ervaring met natuurlijke begrazing in andere gebieden in Nederland blijkt overigens dat het risico op ziekteoverdracht klein is.

De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden is naar verwachting in de zomer van 2019 afgerond.

Publieksdag groot succes

De publieksdag in september 2018 is goed verlopen. Veel mensen namen onder begeleiding van gidsen een kijkje in het gebied. Net als vorig jaar trok de publieksdag bijna 250 bezoekers.

Meer informatie herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden

Wilt u op de hoogte blijven van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden? Abonneer u op onze nieuwsbrief of bekijk de projectpagina Waal: herinrichten Heesseltsche uiterwaarden.

Meer nieuws Waal: herinrichten Heesseltsche uiterwaarden

Onderliggende pagina's