Rijkswaterstaat, gemeenten en provincie leggen nadere afspraken over A27/A12 Ring Utrecht vast

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat, gemeenten en provincie leggen nadere afspraken over A27/A12 Ring Utrecht vast

Gepubliceerd op: 20 december 2018- Laatste update: 20 december 2018 10:03 uur

Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, De Bilt, Nieuwegein, Houten en Bunnik hebben een bestuursovereenkomst gesloten over de snelweg A27/A12 Ring Utrecht. De aanpassing van deze wegen is gepland vanaf 2020.

In de bestuursovereenkomst over A27/A12 Ring Utrecht worden afspraken gemaakt die belangrijk zijn voor een zo goed mogelijk verloop van de realisatie en inpassing van het project, voor zowel de betrokken gemeenten en de provincie als de bewoners en bedrijven, Rijkswaterstaat en de betrokken aannemers. De bestuursovereenkomst is nu gesloten omdat de betrokken partijen tijdig goede afspraken willen maken over de uitvoering van het project, na behandeling van de lopende beroepen bij de Raad van State.

Bovenwettelijke geluidsschermen

Afspraken die in de bestuursovereenkomst staan, gaan bijvoorbeeld over de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de boscompensatie. Verder bevat de overeenkomst de afspraak om zogeheten bovenwettelijke geluidsschermen te plaatsen, wat betekent dat er op 15 locaties extra, langere of hogere geluidsschermen worden geplaatst dan volgens de geluidswetgeving noodzakelijk is. Ook zijn afspraken gemaakt over het zo veel mogelijk voorkomen van verkeershinder en omgevingshinder tijdens de uitvoering.

Meer nieuws A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

Onderliggende pagina's