Permanent bellenscherm bij Amsterdamsebrug uitgezet

Nieuwsbericht

Permanent bellenscherm bij Amsterdamsebrug uitgezet

Gepubliceerd op: 21 december 2018- Laatste update: 21 december 2018 16:32 uur

Er is weer voldoende wateraanvoer vanuit de Rijn dat de indringing van zoutwater in het Amsterdam-Rijnkanaal tegengaat. Rijkswaterstaat heeft 20 december 2018 daarom het permanente bellenscherm bij de Amsterdamsebrug uitgezet.

Als het door een nieuwe droogteperiode nodig is, kan het bellenscherm weer worden aangezet. Het scherm is een extra hulpmiddel tegen het indringen van het zoute water tijdens langdurige droge perioden, wanneer er door de rivieren onvoldoende wateraanvoer is.

Inlaatpunten bellenscherm

Langs het Amsterdam-Rijnkanaal bevinden zich inlaatpunten voor de drinkwatervoorziening. Met het bellenscherm is ook tijdens de droogteperioden de kwaliteit van het drinkwater gegarandeerd.

Video's bellenscherm

Van de plaatsing van het bellenscherm in het Amsterdam-Rijnkanaal is een filmpje gemaakt en in deze video wordt uitgelegd hoe een bellenscherm werkt.

Onderliggende pagina's