Oude A2-populieren Boxtel-Best maken plaats voor herplant; kap start 2 januari 2019

Nieuwsbericht

Oude A2-populieren Boxtel-Best maken plaats voor herplant; kap start 2 januari 2019

Gepubliceerd op: 19 december 2018- Laatste update: 19 december 2018 11:44 uur

De oude populieren langs de snelweg A2 tussen Boxtel en Best maken plaats voor herplant. De kap start woensdag 2 januari 2019.

Oude populieren langs snelweg A2

Wie in noordelijke of zuidelijke richting op de snelweg A2 tussen Boxtel en Best rijdt, herkent ze direct: de ‘laan van populieren’ die het landschap markeert. De populieren stammen uit 1994 en vormen een verwijzing naar het ambacht van het klompen maken in de regio. Het hout van de populier werd veel gebruikt voor klompen. Eerdere inspectie van de A2-populieren wees uit dat de conditie van de bomen gestaag achteruit gaat. De lokaal ondiep gewortelde bomen zijn kwetsbaar en vormen op deze locatie een bedreiging voor weggebruikers van de A2 en recreanten in natuurgebied Het Groene Woud.

Kap resterende 2111 bomen

Door de storm van 18 januari 2018 kwam een aantal bomen op de A2 terecht, waarna een spoedkap van 53 exemplaren volgde. Bij de start van het nieuwe jaar, woensdag 2 januari 2019, start aannemerscombinatie Teredo/GFM Rondhout BV met de geplande kap van de resterende 2111 bomen. Het rooien van de bomen loopt door tot uiterlijk in de week van 28 februari 2019. Het opruimen van het hout en het frezen van de stobben is eind maart 2019 afgerond. De werkzaamheden vinden aan beide zijden van de A2 tegelijkertijd plaats, met de rijrichting van de A2 mee. De werkzaamheden leveren geen hinder op voor het wegverkeer op de A2. Op de Parallelweg komen aan beide kanten van het werkvak verkeersregelaars te staan om het bestemmingsverkeer te begeleiden.

Oogst populieren

Een deel van de populieren is eigendom van de gemeenten Boxtel (235 stuks) en Best (283 stuks). De gemeenten zetten het hout zelf af in de regio. Rijkswaterstaat is eigenaar van de overige 1593 bomen en heeft Staatsbosbeheer gevraagd deze af te zetten. Staatsbosbeheer beschikt vanuit haar bedrijfsvoering over diverse afzetkanalen; verwerkende partijen die van het hout bijvoorbeeld papier of andere producten maken.

Herplanting populieren

Het afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat met de gemeenten Boxtel en Best en diverse natuur- en belangenorganisaties gesproken over de herplant van bomen. Het streven is om in het najaar 2019 populieren te herplanten, zodat zo snel mogelijk de basis wordt gelegd voor een nieuwe ‘laan van populieren’ die past in dit specifieke landschap. Voordat de herplant plaatsvindt, wordt eerst nog onderzoek gedaan naar de lokale bodemgesteldheid. De uitkomsten daarvan kunnen van invloed zijn op de termijn van herplant.

Onderliggende pagina's