Ontwerp overnachtingshaven Giesbeek gepresenteerd

Nieuwsbericht

Ontwerp overnachtingshaven Giesbeek gepresenteerd

Gepubliceerd op: 17 december 2018- Laatste update: 17 december 2018 14:09 uur

Rijkswaterstaat presenteerde in oktober 2018 het ontwerp voor de overnachtingshaven Giesbeek. Stakeholders en belangstellenden kregen de primeur van de driedimensionale impressie van het ontwerp.

Locatie overnachtingshaven Giesbeek

De overnachtingshaven Giesbeek voor de binnenvaart komt in de westlob van de Valeplas. De meeste belanghebbenden hebben een voorkeur voor deze locatie, omdat hier de effecten op de leefomgeving het kleinst zullen zijn. Beschermde planten en dieren komen voornamelijk in de zuidlob voor. Bovendien is de zuidlob belangrijk(er) voor bewoners van Giesbeek; zij wandelen er graag. Door voor de westlob te kiezen is de interactie tussen de beroepsvaart en de recreatievaart kort en overzichtelijk. Dat komt de veiligheid ten goede. Ook de gemeenteraad van Zevenaar heeft in mei 2016 zijn voorkeur voor de westlob uitgesproken, in een motie en in een brief aan de minister.

Voorzieningen binnenvaartschippers

Voor de binnenvaartschippers zijn de volgende voorzieningen gepland:

  • Drie steigers, samen goed voor zeventien ligplaatsen;
  • een autoafzetsteiger;
  • afloopvoorzieningen om van het schip naar de wal te komen;
  • walstroom, vereist vanuit geluids- en luchtkwaliteitsoverwegingen;
  • afsluitbare parkeerplaats voor de schippers en hun bezoekers.

Bereikbaarheid haven

Met de auto is de haven bereikbaar via de Rhedense Veerweg. Bij hoogwater, als de Rhedense Veerweg onder water staat, is de haven via de zomerkade met een aansluiting op de Bingerdensedijk en Veldweg bereikbaar. Hulpdiensten zoals brandweer en ambulance kunnen beide routes gebruiken. De haven is goed bereikbaar voor voetgangers en fietsers, omdat we een nieuw voet- en fietspad aanleggen vanaf de Bingerdensedijk; over de zomerkade, langs de haven en daarna richting het fietsveer.

Inpassing overnachtingshaven Giesbeek

Bij de inpassing van de overnachtingshaven in de omgeving is rekening gehouden met het omliggende landschap. Het bestaande ooibos (een type bos dat je vlak langs rivieren vindt) krijgt een uitbreiding aan de kant van de zuidlob en wordt doorgetrokken langs de steigers. Op verschillende plekken komen open ruimtes met uitzicht op de omgeving. Bestaande wandelroutes door het gebied verbinden we met nieuwe routes bij de haven, onder meer door de aanleg van een vlonderpad door het ooibos.

Rond de zuidlob komt meer bloemrijk grasland met struinpaden. De plas waarin de bever leeft, behoudt zijn grootte. Het sluisje knappen we op en maken we zichtbaar, net als de tichelgaten waar vroeger de klei voor de steenfabriek werd gewonnen. Het eilandje in de zuidlob krijgt een kleine uitbreiding aan de noordzijde. Rondom het eilandje wordt een vaargeul voor recreatievaart gemaakt. Daarmee wordt de oever van de zuidlob toegankelijker voor recreanten en komen er volop mogelijkheden om af te meren of te vissen.

Waterscouting

Waterscouting Abel Tasman maakt onderdeel uit van het gebied. In goed overleg is besloten het clubgebouw te behouden en een deel van het terrein te verplaatsen in de richting van de Rhedense Veerweg en de Oude IJsselarm.

Invaaropening

De invaaropening wordt flink breder gemaakt, zodat er veilig in- en uitgevaren kan worden door zowel beroeps- als recreatievaart. Om te voorkomen dat de IJssel ter hoogte van de verbrede invaaropening gaat aanzanden, worden damwanden in de invaaropening geplaatst.

Video: ontwerp overnachtingshaven Giesbeek

Nieuwsgierig geworden? In deze video kunt u het ontwerp van de overnachtingshaven Giesbeek bekijken.

De camera vliegt over de IJssel vanuit Arnhem richting de Valeplas. We passeren de nieuw te plaatsen damwanden. De camera houdt stil en we zien verschillende waterstanden. Eerst de gemiddelde waterstand, oevers met gras zijn nog duidelijk te zien. Daarna de lage waterstand, er is duidelijk minder water in de rivier. Als laatste zien we een hoge waterstand. Het water staat nu ook voor een gedeelte op de oevers, alleen de bakens op de damwanden bij de invaaropening zijn nog te zien. We vliegen verder over de Valeplas. In de verte zien we de nieuwe overnachtingshaven liggen. We vliegen steeds verder naar de overnachtingshaven, totdat we erboven hangen. Er liggen dertien schepen aan de steigers. De haven bestaat uit drie aanlegsteigers en ŽŽn autoafzetsteiger. In totaal kunnen 17 schepen afmeren. We vliegen in vogelperspectief vanuit de richting van Jachthaven de Veerstal over de Valeplas naar de nieuwe overnachtingshaven. Vanaf de oever met het ooibos in de rug, kijken we op de schepen die in de overnachtingshaven liggen. Eerst bij een gemiddelde waterstand, daarna bij een lage waterstand. De keien die op de oever liggen zijn nu veel duidelijker te zien. Bij de hoge waterstand staan alle keien onder water en zijn ze niet meer te zien. De camera ÔlooptÕ nu vanaf een van de aanleg steigers naar de wal. Aan beide kanten van de steiger staan bomen. Aan het eind van de steiger, op het vaste land ligt de parkeerplaats voor de schippers en een fiets- en wandelroute. Vanuit vogelperspectief zien we de stroomrug met fiets- en wandelroute. We zien ook de schepen in de overnachtingshaven liggen. We blijven vanuit vogelperspectief kijken naar de stroomrug. We zien de parkeerplaatsen voor de overnachtingshaven aan de rand van de oever. We zien de Rhedense Veerweg met een toegang voor autoÕs tot de haven en de scouting. Ook zien we waterscouting Abel Tasman liggen met hun nieuwe terrein richting de Rhedense Veerweg en de Oude IJsselarm Aan de rand van de oever is er een uitzichtpunt op de haven en de Valeplas. Aan de oever zitten mensen en er is plek om fietsen neer te zetten en autoÕs van de schippers te parkeren. We zoomen uit en zien in vogelperspectief het uitzichtpunt aan de oever van de overnachtingshaven. Gescheiden door een fietspad zien we aan de andere kant van het uitzichtpunt een houten podium in het gras waar mensen op zitten. De camera volgt de route vanaf de toegang voor autoÕs van de haven en de scouting naar het gebouw van waterscouting Abel Tasman. Naast het voetpad zien we parkeerplekken van de scouting. Voor het scoutinggebouw zitten mensen in het gras. Vanaf het scoutinggebouw vliegen we over de looproute richting de bootjes die aan de oever van de Gieseplas liggen. Vanaf de stroomrug, ook zomerkade genoemd zien we een verhoogd Vlonderpad door het ooibos naar de Veldweg lopen. De camera beweegt over de vlonder en we zien links een schip in de haven liggen.. Het beeld staat stil en toont het vlonderpad bij verschillende waterstanden. Eerst de gemiddelde waterstand, de vlonder is goed begaanbaar. Bij de lage waterstand zien we bijna geen water. Bij de hoge waterstand staat het vlonderpad helemaal onder water. Aan het eind van de Veldweg zien we een houten uitzichtpunt. Vanaf hier kijk je uit over de Valeplas en de stuwwal Veluwezoom. Vanuit de lucht zien we vanaf het uitzichtpunt de Veldweg door het ooibos richting Giesbeek. We zien de Zuidlob van de Valeplas met struinpaden. In de Zuidlob ligt een eilandje met begroeiing. We zien de Zuidlob eerst bij een gemiddelde waterstand. Daarna bij een lage waterstand. Het eilandje in het water is nu beter zichtbaar. Bij de hoge waterstand staat het eilandje helemaal onder water evenals een deel van de oever. De camera vliegt vervolgens in vogelperspectief over het bloemrijk grasland langs het water. We vliegen in vogelperspectief over de plas nabij de IJssel en zien aan de andere kant van de begroeiing een schip op de Valeplas naar de aanlegsteigers van de overnachtingshaven varen. Vanaf de oever zien we het uitzichtpunt bij de invaaropening richting de IJssel. Vervolgens zien we in vogelperspectief de damwanden en een binnenvaartschip varen Eerst bij een gemiddelde waterstand, vervolgens ook bij een lage en hoge waterstand. De damwanden zijn bij hoge waterstand helemaal verdwenen met uitzondering van de bakens op de uiteinden van de damwanden die de invaaropening markeren. We vliegen van zeer hoog over de hele Valeplas met in de Westlob de overnachtingshaven. We zien de steigers met de schepen, de parkeerplaats voor de schippers, het fiets- en wandelpad over de stroomrug/zomerkade, de waterscouting, de Rhedense Veerweg, het vlonderpad door het ooibos met uitkijkpunt naar de Veluwezoom de plas nabij de IJssel en de in- en uitvaart naar de IJssel. Meer informatie op www.rws.nl/overnachtingshavengiesbeek

Meer nieuws Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek

Onderliggende pagina's